PLR Production ApS

PLR Production ApS

Kort fortalt

Maskinfabrikken PLR Production ApS, Nordborg, er en klassisk dansk SMV-metalvirksomhed, hvor savning, drejning og fræsning af især stål er afgørende in house-kompetencer, der sikrer kunder ensartet kvalitetsløsninger og rettidig levering. Det stiller krav til en stabil og konkurrencedygtig produktion med et godt flow. Fleksibel automation er vejen frem for PLR Production.

Udfordring

PLR Production arbejder i et marked, hvor den internationale konkurrence er intens, og høj produktivitet og et stabilt kvalitetsniveau er afgørende for at bevare en stærk markedsposition. Samtidig er metalproduktion i sagens natur tung, og de mange emner og gentagne manuelle processer, der er forbundet med CNC-opgaver, kan være ergonomisk udfordrende for virksomhedens ansatte. PLR Productions CEO Morten Husuum stod dermed med to hovedudfordringer. Dels ønskede han at øge virksomhedens automationsgrad for at styrke produktiviteten for at stå stærkere i den internationale konkurrence, dels ønskede han at nedbringe arbejdsmiljøbelastningen. Investeringer i automation er ikke nyt for PLR Production, der bl.a. råder over avancerede CNC-maskiner og en industrirobot. En yderligere industrirobot blev overvejet, men hurtigt droppet. Den var ikke tilstrækkelig fleksibel i forhold til det eksisterende produktionsudstyr. Ud over stabil produktion er nem betjening og høj omstillingsevne alfa og omega for PLR Production, og derfor ønskede man et alternativ, der hurtigt kunne omstilles.

Højdepunkter fra casen

Branche Metal og forarbejdning
Land Danmark
Antal ansatte 15
Robot 1x UR10e

Den fysisk hårde del er fjernet med den nye løsning. Det er vigtigt, at vi ikke skal bruge ressourcer på robotprogrammører, men nemt og enkelt selv kan betjene udstyret. Ikke mindst af den årsag er det en relativt billig måde at automatisere saveprocesserne på.

Morten Husuum, Direktør PLR
Video – UR10-robot, PLR, Danmark

Løsning

I stedet for en konventionel industrirobot valgte PLR Production i slutningen af 2020 at investere i en brugervenlig UR 10e, der med tilhørende vision- og force torque-udstyr gør, at virksomheden let og systematisk kan palletere og depalletere de enkelte spåntagne emner.

Mere alsidige opgaver til medarbejderne

Det var en god investering, der hurtigt er tjent hjem. Med den nye løsning stabler UR 10e cobotten de afsavede emner direkte på pallen. Det gør produktionsflowet lettere, når emnerne skal viderebearbejdes.

Den fleksible og brugervenlige automationsløsning har skabt flere alsidige opgaver for medarbejderne. Morten Husuum forklarer, at medarbejderne ikke mindst af den årsag er glade for investeringen, der hurtigt var oppe at køre.

Løsningen spiller sammen med det eksisterende produktionsudstyr og åbner op for, at PLR Production kan automatisere yderligere produktionsmæssige udfordringer.

Det er stabilt, og den kører hele tiden. Vi har opnået en styrket oppetid, hvilket har forbedret vores produktivitet og øget belægningen på vores eksisterende udstyr. Samtidig har medarbejderne fået frigivet tid til andre opgaver, så vi både kan kontrollere vores emner endnu bedre, lettere kan passe flere CNC-opgaver og har fået frigjort tid til håndtering af løbende sideopgaver, siger Morten Husuum.

Morten Husuum, Direktør PLR

Udfordringer, der er løst ved automatisering:

  • Stabilt kvalitetsniveau i et udfordrende marked
  • Tunge løft og gentagne manuelle processor overtaget af robotten
  • Nemt og hurtigt at lære selv at betjene cobot

Vigtigste værdiskabende faktorer:

  • Styrket oppetid
  • Stabil produktion og kvalitet
  • Medarbejder tilfredshed
  • Høj omstillingsevne

Opgaver som løses af kollaborative robotter:

  • Palletering
  • Depalletering af emner