Danfoss

Danfoss

Kort fortalt

Danfoss har produktion i 22 lande, og Danfoss Technology Centre, Nordborg er etableret for at afdække og understøtte den danske koncerns konkurrenceforspring via et konstant højt videns- og kompetenceniveau – bl.a. inden for prototypeudvikling. Det sker inden for koncernens tre globale hovedsegmenter: climate segment, power solutions og drives.

Danfoss Technology Centre leverer faglig viden og relevante analyser om materialer, produktionsprocesser og mekanik. Det er bl.a. Danfoss’s Technology Centrets formål at fremstille komponenter og reservedele til R&Ds prototypeudvikling og til de tre hovedsegmenters produktion. Danfoss, Nordborg anvender en kompakt og stabil cobot fra Universal Robots i Danfoss Technology Center. Dermed er cobotten med til at understøtte Danfoss’s mål om et ensartet testniveau og høj produktivitet.

Udfordring

Sikkerhed, alsidighed og driftssikkerhed har været blandt de afgørende parametre bag Danfoss’s ønsker om at investere i fleksible automationsløsninger for at accelerere udviklingsprocesserne og fjerne en række arbejdsmiljøudfordringer: ensidig gentagende bevægelser og tunge løft.

En tilsvarende hovedårsag bag Danfoss’ satsning på ny teknologi handler om målsætningen om at fastholde kompetente medarbejdere, så man dermed sikrer at den oparbejdede knowhow kan anvendes fremadrettet Danfoss vægter kvalitet højt, og derfor anvender man nye teknologier med henblik på at teste prototyper på mange niveauer før en større serieproduktion sættes i gang. Derfor var det vitalt at den fleksible automationsløsning understøttede konkurrencekraften ved at sikre en effektiv, kontinuerlig produktion med et stabilt højt kvalitetsniveau.

Sidst men ikke mindst skulle automationsløsningen være så fleksibel som muligt, så centret kunne drage fordel ved at omstille den UR-baserede løsning til varierende opgaver.

I forbindelse med fleksibel produktionsteknologi spiller driftsikre cobots en hovedrolle. Samtidig er cobots bl.a. karakteriseret ved at de ikke kræver sikkerhedsafskærmning – de standser øjeblikkeligt ved berøring.

Samtidig er cobots både nemme at programmere og lette at anvende, hvilket gør at de hurtigt kan omstilles til at udføre en bred vifte af forskellige opgaver. Samlet set giver det en høj grad af fleksibilitet og skaber et tæt samspil teknologi og medarbejdere i mellem.

Nøgle værdidrivere:

  • Accelereret prototypeudvikling
  • Stabil produktion
  • Rekruttering af vidensmedarbejdere
  • Organisatorisk forankring af automation

Højdepunkter fra casen

Branche Metal og forarbejdning
Land Danmark
Antal ansatte +1.000
Video — Danfoss

Løsning

En sidegevinst er at URcobot-løsningen giver hele organisationen adgang til at få opleve hvordan fleksibel automation skaber hurtige resultater. Medarbejderne har taget løsningen til sig, og ud over de markante besparelser oplever Danfoss at medarbejderne er blevet engagerede teknologi-ambassadører.

Opgaver løst af kollaborative robotter:
Løsningen har klaret en række af de udfordringer, Danfoss har haft. Samtidig kan den fleksibel automationsløsning hurtigt omstilles til at håndtere forskellige opgaver: bl.a. svejsning og samleopgaver, ligesom den også let og enkelt kan omstilles til divs. CNC-opgaver.

Automatiserede udfordringer løst:
Med den fleksible automationsløsning som en del af Danfoss Technology Centre kan Danfoss nu mere smidigt effektivisere prototype, reducere en del af det manuelle arbejde og får frigjort ressourcer så produktionen kan udvides og agiliteten øges.

Produkter:
Den fleksible automationsløsning består af et modulbord med en URe-serie cobot samt tilhørende griber. Eksempelvis sikrer løsningen at et lille emne dyppes i flux hvorpå emnet automatisk loddes af cobotten.

En af de store gevinster ligger i hvor utroligt let, brugervenligt og intuitivt det er at anvende teknologien. Vi stillede os selv spørgsmålet om det var overkill med en cobotløsning. Men netop de mange fleksible muligheder løsningen rummer, gør at vi oplever at medarbejderne kommer med forslag til hvilke yderligere opgaver vi kan automatisere

Erik Dohn Laursen, Head of Technology Centre, Danfoss
Danfoss, DanmarkDanfoss, DanmarkDanfoss, Danmark

Hos Danfoss har vi stigende fokus på, hvordan vi kan drage konkurrence- og arbejdsmiljømæssige fordel af omstillingsparat robotteknologi. Ved at indføre kollaborative løsninger i vores Teknologi Center bliver avanceret brugervenlig produktionsteknologi en mere integreret del af alles hverdag, der reducerer nedslidende opgaver. Ud over arbejdsmiljøfordelene ligger nogle af de øvrige gevinsterne i at processerne standardiseres. Det gør at kvaliteten bliver målbar.

Kim Mold, Danfoss