2021 bliver et vendepunkt for automatisering

UR10e kollaborativ robot

Det nye år byder virksomhederne på forsatte udfordringer. Det gælder både Covid-19 såvel som strukturelle forandringer og global konkurrence. Men de virksomheder, som agerer nu, kan veksle en svær situation til nyt potentiale. Universal Robots ser frem til et 2021 med øget fokus på automatisering.

Ovenpå et udfordrende 2020 står danske virksomheder nu med et valg. Vil man spare sig ud af de aktuelle Covid-udfordringer, eller vil man gå nye veje med automatisering? Vælger virksomhederne det sidste, står de med et enormt potentiale for vækst og udvikling.

Først lidt fakta. Flere analyser fra bl.a. DI og IDA har i det forgange år påvist, at de mindre virksomheder i Danmark lider under en lav automatiseringsgrad. Blot 15 pct. af virksomhederne med under 100 ansatte har en høj eller meget høj automatiseringsgrad, mens tallet er 57 procent hos de store virksomheder, lyder det i rapporten ”Hvor langt er danske virksomheder med industri 4.0?” fra IDA.

På den ene side skræmmende læsning, da den lave automatiseringsgrad stækker SMV´erne i specialiserede markeder. Omvendt kan man se situationen som en blank tavle, hvor de mindre virksomheder kan nå utroligt langt ved at styrke deres kompetencer med fleksibel automatisering.

Myterne synger på sidste vers

Som berørt i et tidligere indlæg har de traditionelle industrirobotter været omgærdet af et uheldigt image. At de er dyre, kræver specialistbetjening, eller at de skal stå indhegnet.

Cobots spiller imidlertid en helt anden og langt venligere melodi.  De kan samarbejde med medarbejderne, er sikre at omgås og de kan betjenes af alle. Det åbner op for mere fleksibel automatisering, som passer rigtigt godt til SMV´erne og deres højtspecialiserede markeder.

De nye toner møder klangbund hos de mindre virksomheder. Meget står på spil, når udenlandske konkurrenter såvel som Covid-19 øger presset på omstillingsevnen og robustheden. Det forstår virksomhederne, og derfor kigger de fremad mod nye måder at gribe tingene an på.

Fra Universal Robots´ side er vi således også fortrøstningsfulde i forhold til de ovennævnte analyser. Ja, det er et stort efterslæb. Men der er også enormt potentiale. 2021 kan blive et vendepunkt for automatiseringen af de danske SMV´er. Vi skal fra industriens side øge videndelingen, og vi har brug for fortsat politisk opbakning.

Men bølgen er startet, og nye robotmuligheder spirer frem med afsæt i smarte applikationer og innovation fra hele robotbranchens økosystem.

De danske virksomheder, der ønsker at hæve kvaliteten, øge præcisionen og tiltrække de dygtigste medarbejdere har øje for dette. Cobots kan understøtte deres ambitioner, og på paradoksal vis kan den aktuelle sundhedskrise blive et vendepunkt for de danske virksomheder.  Krisen forstærker de allerede igangværende bevægelser mod fleksibel automatisering, og de som griber mulighederne nu, står stærkere på den anden side.

Disse perspektiver dykker vi ned i de kommende måneder. Vi håber, at du vil følge udviklingen og dele dine erfaringer med andre robotinteresserede. Universal Robots ser frem til et 2021 i automatiseringens tegn.

Universal Robots

Vi mener at kollaborativ robot teknologi er en fordel at bruge i alle aspekter af task-orienteret businesses - uanset hvilken størrelse de har.

Vi mener at den seneste kollaborative robot teknologi burde være tilgængelig for alle businesses. Den nominelle investerings omkostning er hurtigt genvundet, da vores robot arme har en gennemsnitlig genvindingsperiode på kun seks måneder

LinkedIn