Sky Engineering

Sky Engineering

Kort fortalt

Stigende lønninger, manglende plads og sikkerhedshensyn gav finmekanikvirksomheden Sky Engineering et udfordrende arbejdsmiljø. I kampen for at reducere produktionsomkostningerne lykkedes det endelig virksomheden at implementere en robotarm i en af deres CNC-maskiner. Nu har virksomheden den luksus at have én mand til at passe to maskiner.

Udfordring

Med lønningerne på vej op og stigende vanskeligheder ved at få kvalificeret arbejdskraft stod finmekanikvirksomheden Sky Engineering i Singapore over for udfordringen at holde produktionsomkostningerne på et konkurrencedygtigt niveau. Driftschef William Kuek gik i gang med at finde en industrirobot, der kunne løse de problemer, der truede med at ødelægge virksomheden.

"Vores anlæg kører 24/7. Det er af afgørende betydning, at virksomheden automatiserer ensformige gentagne opgaver for at holde omkostningerne nede", forklarer han.

Ud over effektiviteten var det også nødvendigt at tage stilling til plads- og sikkerhedsspørgsmål. Stærkt stigende ejendomspriser betød begrænset plads til at udvide produktionsfaciliteterne, så medarbejderne arbejdede meget tæt på maskinerne.

Højdepunkter fra casen

Branche Metal og forarbejdning
Land Singapore
Antal ansatte 25
Robot 1x UR5

Vores anlæg kører 24/7. Det er af afgørende betydning, at virksomheden automatiserer ensformige gentagne opgaver for at holde omkostningerne nede

William Kuek, Driftschef
Video – UR5-robot, Sky Engineering, Singapore

Løsning

Efter grundig research fandt Sky Engineering ud af, at Universal Robots kunne leve op til alle parametre, og besluttede at teste UR5-robotarmen i en CNC-maskine. Arbejdsopgaven: At assistere med forskellige rengørings- og forberedelsesopgaver.

Én mand til to maskiner

Virksomheden opdagede hurtigt, at den nye "kollega" gjorde det muligt for én mand at betjene to maskiner ad gangen – noget der tidligere var umuligt, da alle opgaver var baseret på manuelt arbejde – og dermed reducere omkostningerne væsentligt.

Samtidig løste den indbyggede kraftsensor i robotarmen både sikkerheds- og pladsproblemerne, da den gjorde det muligt for medarbejderne at arbejde i nærheden af robotten. Og den brugervenlige programmering betød, at medarbejderne selv kunne programmere robotarmen – også selv om de ikke i forvejen havde kendskab til industrirobotter.

Sky Engineering var især tilfredse med det opnåede ROI, da de reducerede omkostninger gav en tilbagebetalingstid på kun 15 måneder.

Tilbagebetalingstid:

  • 15 måneder

Vigtigste værdiskabende faktorer:

  • Nem programmering
  • Fleksibel omstilling
  • Hurtig tilbagebetalingstid

Opgaver som løses af kollaborative robotter:

  • Maskinpasning