Osaka Nursery

Osaka Nursery

Kort fortalt

For at imødekomme manglen på arbejdskraft grundet Japans aldrende befolkning, har Osaka Nursery nu indsat en UR10e-cobot for at automatisere et af stadierne i dyrkningsprocessen for kimplanter, som tidligere blev udført manuelt. På denne måde har Osaka Nursery opnået betydelige arbejdsbesparelser på trods af stigende vanskeligheder med at finde kvalificeret arbejdskraft.

Osaka Nursery har produceret og leveret kimplanter i Tokachi, Hokkaido, i mere end 70 år. Virksomheden har i de sidste 10 år fokuseret på dyrkning af kimplanter i drivhuse.

Udfordring

Produktionen af kimplanter kræver en betydelig mængde arbejdskraft. Omplantning af kimplanter afhænger i høj grad af kvalificerede medarbejdere, og Mikinori Matsumura, der er direktør for Osaka Nursery, udtaler: "Vi nærmer os sæsonen for skovfældning her i Japan, og når gamle træer fældes, skal der plantes nye kimplanter for at erstatte dem. Det er imidlertid blevet vanskeligt for os at finde kvalificeret arbejdskraft grundet den lave fødselsrate og den aldrende befolkning i Japan, og vi vil få svært ved at holde os til den konventionelle metode i fremtiden."

Selv hvis robotter anvendes i processen, skal mennesker kunne arbejde i tæt nærhed af dem, og derfor var Osaka Nursery nødt til at tage relevante sikkerhedshensyn med i deres overvejelser, så de kunne implementere en automatiseringsløsning, der var sikker for medarbejderne at arbejde side om side med.

Højdepunkter fra casen

Branche Levnedsmiddelindustrien
Land Japan
Antal ansatte 30
Robot 1x UR10e
Video – Osaka Nursery - Japan

Løsning

Hr. Matsumura har altid haft en interesse i automatiseringsteknologi, og da han fik chancen for at deltage i en demonstration afholdt af Universal Robots (UR), fik han idéen til at indsætte en UR-cobot i arbejdsprocesserne i Osaka Nursery.

Flere opgaver med samme robot

Cobots fra UR kendetegnes ved deres intuitive programmering til en lang række forskellige opgaver. "Jeg indså, at UR-cobottens fleksible bevægelser kunne være anvendelige i beplantning af kimplanter," udtaler hr. Matsumura. "Eftersom den både er meget kompakt og sikker, er UR-cobotten perfekt til at overtage opgaver, som normalt udføres af mennesker. Vi fandt det også appellerende, at cobots kan udføre forskellige opgaver, hvis blot man skifter deres endeeffektorer."

En UR-cobot, UR10e, blev indsat i den første proces i produktionen af kimplanter: placeringen af beholdere på transportbåndet. Beholdere, som placeres på transportbåndet med jævne intervaller, bliver påfyldt jord fra den automatiske jordtilførsel. Grundet indsættelsen af UR-cobotten kan denne opgave, som tidligere krævede to medarbejdere, udføres af blot en enkelt person. Virksomheden besluttede sig for at mekanisere denne process ud fra tanken om, at enkle opgaver, som udføres i henhold til fastlagte mængdebestemmelser, nemt kan klares af robotter.

I begyndelsen skete det flere gange, at beholdere klinede sig til hinanden, hvilket gjorde, at cobotten samlede dem op samtidigt. En ingeniør fra UR's partnerdistributør, Kantum Ushikata Co., Ltd., besøgte virksomheden flere gang og løste problemet ved at justere endeeffektoren og tilføje en enhed, som adskiller beholderne stykvist.

Intuitive betjening

Før indsættelsen af UR10e-cobotten, var der en bekymring om, hvorvidt de ansatte skulle bruge lang tid på at lære at betjene den. Men betjeningen viste sig imidlertid at være meget nem grundet det intuitive touch-panel. "Robotten kan betjenes ligesom en smartphone, og det er derfor muligt for enhver at arbejde med den. Den proces, som robotten i øjeblikket er indsat i, ville normalt kræve, at de ansatte skulle udføre den samme gentagne opgave hele dagen. Takket være indsættelsen af robotten kan personalet nu udføre andre opgaver," udtaler hr. Matsumura. Jeg tror, at vi kommer til at bruge dem i mange andre processer i fremtiden."

Osaka Nursery overvejer en opsætning med robotter og mennesker, der samarbejder, hvor enkle opgaver, som kræver behandling af større mængder produkter inden for en bestemt tidsperiode, herunder placering af bakker og beplantning af kimplanter, udføres af robotter, mens de menneskelige medarbejdere kontrollerer de mere opmærksomhedskrævende aspekter af dyrkningen gennem visuel inspektion.

Sæsonen for skovfældning i Japan er i fuld gang, og derfor er forsyningen af kimplanter af afgørende betydning. Imidlertid forventer vi, at det vil blive svært at sikre os arbejdskraft grundet den stadigt faldende fødselsrate og den aldrende befolkning. For at forberede os på dette ønsker vi at etablere et system, hvor kollaborative robotter overtager det manuelle arbejde, hvilket vil sikre en stabil forsyning af kimplanter.

Mikinori Matsumura, Direktør
Den gule enhed blev sat på endeeffektoren for at muliggøre stykvis adskillelse af beholderePersonalet kan nemt programmere cobotteBeholderne placeres på et transportbånd

Udfordringer, der er løst ved automatisering:

  • Antallet af påkrævede medarbejdere i dyrkningsprocessen for kimplanter blev reduceret fra to til en, og den frigjorte medarbejder er blevet flyttet til andre processer
  • Mangelpå arbejdskraft elimineret

Vigtigste værdiskabende faktorer:

  • Kompakt størrelse og højt sikkerhedsniveau
  • Nem programmering og drift
  • Kan indsættes i forskellige opgaver ved blot at udskifte endeeffektorerne

Opgaver som løses af kollaborative robotter:

  • Placering af beholdere på transportbånd i dyrkningsprocessen for kimplanter