Linaset

Linaset

Kort fortalt

Universal Robots implementerede sin UR5-løsning hos Linaset, hvilket medvirkede til at forbedre produktiviteten og effektiviteten, samtidig med at medarbejderne blev løst fra en opgave på produktionslinjen, som var særligt tids- og energikrævende.

Udfordring

Linaset leverer plaststøbte emner til kunder i bilindustrien og til andre brancher, og de havde brug for en sikker, nøjagtig og effektiv måde at automatisere støbningen af komponenter i processen på.

Tidligere blev emnerne støbt manuelt på et arbejdsbord på begge sider ved hjælp af et særligt plastmateriale - en arbejdsoperation, som var både tids- og ressourcekrævende, da den skulle udføres manuelt.

Da det ligeledes var nødvendigt at holde sprøjteapplikatoren opretstående på et særligt støvet og støjende arbejdssted, var det samtidig et job, som var fysisk krævende for medarbejderne. Alt dette skulle tages under overvejelse, hvis der skulle findes en egnet automatiseret løsning.

Højdepunkter fra casen

BrancheBilbranchen og underleverandører
LandTjekkiet
Antal ansatte750
Robot1x UR5
Video - UR5-robot, LINASET, TjekkietVideo - UR5-robot, LINASET, Tjekkiet

Løsning

Linaset installerede UR5-robotarmen og igangsatte den i test mode mindre end en uge efter bestillingen. Armen blev placeret på det eksisterende arbejdssted, udstyret med et enkelt monteringsbeslag til sprøjteapplikatoren, og den samarbejder med operatøren, som anbringer emnerne i skabelonerne og roterer dem under programmet, så robotten kan sprøjte på begge sider.

Pålidelig produktion

Den umiddelbare effekt var, at den tid, der skulle bruges på at bearbejde et enkelt emne, blev reduceret med helt op til 30 %, hvilket øgede produktiviteten, samtidig med at der blev sikret et meget højt præcisions- og kvalitetsniveau. Når plastmaterialet skulle påfyldes, registrerede robotten, at forsyningen var lav og stoppede automatisk.

Over en periode på seks måneder, hvor den kørte kontinuerligt 24 timer om dagen og syv dage om ugen, registrerede Linaset ikke en eneste funktionsfejl eller periode med nedetid, som ikke var planlagt, for UR5. Og, udover almindelig vedligeholdelse og fjernelse af støv fra kontrolenheden, skulle der ikke udføres servicearbejde eller udskiftes dele - på trods af de krævende omgivelser.

Opsætning uden problemer

Ifølge Petr Šromota, produktionsleder hos Linaset, var det imponerende, hvor hurtigt robotten blev en fleksibel del af produktionsprocessen. “Der var ingen ventetid, og på få dage var robotten blevet implementeret på arbejdspladsen og begyndte at køre, som den skulle,” forklarer han.

UR5-robotarmen blev leveret af EXACTEC, som også stod for den indledende konfiguration og grundlæggende uddannelse, så medarbejderne kunne programmere og vedligeholde robotten. Linaset har nu en mere produktiv proces, som også er mere effektiv - med et materialeforbrug, der er reduceret med 35 %.

Vi kunne nemt producere vores egne løsdele til montering af robotten på arbejdsstedet og til fastgørelse af applikatordysen til sprøjtestøbningen, og det var også meget nemt selv at programmere robotarmen

Petr Šromota, Produktionsleder
UR5 kollaborativ robot, LINASET, TjekkietUR5 kollaborativ robot, LINASET, Tjekkiet

Udfordringer, der er løst ved automatisering:

  • Udførelse af gentagne og på anden måde fysisk krævende opgaver i masseproduktion.

Vigtigste værdiskabende faktorer:

  • Forbedret sikkerhed
  • Produktivitet og nøjagtighed
  • Reducerede omkostninger
  • Hurtigt investeringsafkast

Opgaver som løses af kollaborative robotter:

  • Sprøjtestøbning