Lear

Lear

Kort fortalt

Den globale leverandør til bilbranchen Lear Corporation har optimeret just-in-time samlingen ved at indføre robotteknologi i produktionslinjen. Hver dag udfører robotarmen ca. 8.500 skruebevægelser på bilsæder – og overvåger processen digitalt for at undgå, at fejlbehæftede sæder kommer videre til transportbåndet. Resultatet er både øget produktionshastighed og mere pålidelige produkter.

Udfordring

Just-in-time samling er en etableret produktionsmodel i leverandørbranchen. Den giver væsentlige omkostningsbesparelser for kunden. For Lear Corporation, der er leverandør til bilbranchen, kræver modellen meget stor fleksibilitet – og med den begrænsede plads, der er til rådighed i produktionshallen, blev det sværere og sværere at holde trit med efterspørgslen.

Hvad Lear Corporation havde brug for, var en lille mobil robot, som kunne arbejde side om side med medarbejderne uden sikkerhedsafskærmning, da de enkelte trin i produktionen sker efter hinanden på et transportbånd. Den optimale løsning skulle også være nem at programmere for medarbejdere med begrænset erfaring inden for robotteknologi.

Højdepunkter fra casen

Branche Bilbranchen og underleverandører
Land Tyskland
Antal ansatte 132.000
Robot 1x UR5
Video - UR5-robot, Lear Corporation, Tyskland

Løsning

Indførelsen af UR-robotten i produktionslinjen betød først og fremmest, at det ikke var nødvendigt at udvide produktionsområdet. Den lille UR5 arbejder nemt med de nuværende pladsbegrænsninger – og bidrager endda til at undgå fejl.

Skruer og finder fejl

Robotarmen er ansvarlig for at skrue bilsæder og rammer sammen med en skruetrækker, der er monteret for enden af armen. Den udfører cirka 8.500 skruebevægelser om dagen. Sæderne er udstyret med en transponder, der indeholder individuelle identifikationsdata. Så snart sædet ankommer under robotten, er transponderen aflæst, og robotten strammer flere skruer på begge sider af sædet. Hvis der mangler skruer på et sæde, identificerer robotten produktet og udsender et advarselssignal.

Takket være den logiske brugergrænseflade på UR5 kan alle medarbejdere programmere robotarmen ved at trække og slippe standardrutiner i et script på skærmen eller ved blot at tage fat i armen og vise den ønskede bevægelse.

UR5 kollaborativ robot, Lear Corporation, TysklandUR5 kollaborativ robot, Lear Corporation, Tyskland

Udfordringer, der er løst ved automatisering:

  • UR-robotten færdiggør iskruningen af tusindvis af skruer, der er sat i manuelt, mens den sikrer xx ved hjælp af visuel vejledning.

Vigtigste værdiskabende faktorer:

  • Nem programmering
  • Hurtig opsætning
  • Samarbejdende og sikre

Opgaver som løses af kollaborative robotter:

  • Kvalitetskontrol
  • Boring