Gentofte Hospital

Gentofte Hospital

Universal robots sikrer hurtigere levering af blodprøveresultater

To UR5-robotter optimerer nu håndteringen og sorteringen af blodprøver til analyse på Gentofte hospital. Løsningerne gør laboratoriet i stand til at opretholde en målsætning med mere end 90 % resultater inden for 1 time, på trods af en 20 % forøgelse af det antal prøver, der indleveres til analyse.

Udfordring

Manuel sortering af blodprøver

Gentofte Hospital ønskede at undersøge, hvordan kunne være en omkostningseffektiv løsning til automatisering af den manuelle sortering af blodprøver for fire forskellige patientforløb til yderligere analyse.

Begrænset plads

Robotapplikationen skulle placeres på et sted med begrænset plads i laboratoriet, hvor større automatiserede påfyldningsapparater ikke var en mulighed. Hospitalslaboratoriet ønskede, at teknikerne skulle kunne interagere med robotten og nemt gribe ind, hvis der var brug for menneskelig styring i håndteringsprocessen.

Større krav

Stillet over for en 20 % forøgelse af det antal blodprøver, der blev indleveret til laboratoriet, tilstræbte ledelsen også at opretholde laboratoriets målsætning med at analysere 90 % af alle blodprøver inden for en time uden at ansætte yderligere personale

Højdepunkter fra casen

Flere maskiner og robotter i produktionen har medført flere ordrer

Branche Medicin og kosmetik
Land Danmark
Antal ansatte 1.633
Robot 2x UR5

Løsning

Universal Robots kollaborative robotarme kan køre uden afskærmning lige ved siden af medarbejderne - en radikal forandring i forhold til de traditionelle industrirobotter, som er sikret bag sikkerhedsafskærmninger.

UR-robotarmenes interaktive design gør det nemt at omstille dem til nye opgaver, og deres indbyggede sikkerhedssystem gør, at de stopper automatisk, hvis de støder på genstande eller mennesker. Disse funktioner var afgørende for laboratoriet:

"Alle blodprøverne ankommer på et transportbånd i et hjørne af laboratoriet, hvor der ikke er plads til at opstille en sikkerhedsafskærmning. Vi havde brug for en sikker, brugervenlig løsning, der reagerede på visisonsbaseret programmering og hurtigt kunne opsamle, sortere og læsse prøverne i indføringsmodulet til analyse. Universal Robots opfyldte disse kriterier”, udtaler Steen Stender, som er overlæge på Gentofte Hospital, der nu har implementeret to UR5-robotter.

Den første UR-robot samler en prøve op og placerer den i en stregkodescanner. Et visionskamera fotograferer farven på skruehætten, og robotten får besked om at placere prøven i en ud af fire holdere afhængig af farven. Den anden robot samler prøverne i holderen op og placerer dem i maskinens indføringsenhed til centrifugering og analyse. Robotterne håndterer ca. 3.000 prøver om dagen, svarende til 7-8 rør i minuttet.

Vores personale har taget imod robotterne med begejstring. De ved, at hver blodprøve i laboratoriet, der ikke analyseres, betyder en patient, der venter. At næsten alle blodprøveresultater leveres inden for en time betyder, at vores ambulante patienter kan spare en tur på hospitalet, da deres kliniker nu får resultaterne tilbage under den samme konsultation. Resultaterne for blodprøver, der er taget om morgenen fra ambulante patienter, er klar før klinikernes morgenrunder. Alle blodprøver behandles, som om det var en nødsituation.

Steen Stender, Overlæge

Resultater

20 % forøgelse af blodprøver. 90% af resultaterne klar inden for en time.

Robotterne gjorde laboratoriet i stand til at opretholde sin svartid uden at ansætte nyt personale på trods af en 20 % forøgelse af det antal blodprøver, der skulle analyseres. Mere end 90 % af resultaterne er klar mindre end en time efter ankomst til laboratoriet.

"Vores personale har taget imod robotterne med begejstring. De ved, at hver blodprøve i laboratoriet, der ikke analyseres, betyder en patient, der venter. At næsten alle blodprøveresultater leveres inden for en time betyder, at vores ambulante patienter kan spare en tur på hospitalet, da deres kliniker nu får resultaterne tilbage under den samme konsultation. Resultaterne for blodprøver, der er taget om morgenen fra ambulante patienter, er klar før klinikernes morgenrunder. Alle blodprøver behandles, som om det var en nødsituation", siger Stender.

Udfordringer, der er løst ved automatisering:

  • Øget produktionsoutput.
  • Personale fritaget for at håndtere gentagne opgaver med risiko for kontaminering.

Vigtigste værdiskabende faktorer:

  • Nem programmering
  • Hurtig opsætning
  • Samarbejdende og sikre

Opgaver, som løses af kollaborative robotter:

  • Laboratorieanalyse og -test