Franke

Franke

Kort fortalt

Den schweiziske køkkenproducent Franke ønskede at strømline produktionen af køkkenvaske for at sænke omkostningerne og forbedre konkurrenceevnen. Valget faldt på en UR5-robot til at hjælpe med gentagne, ikke-krævende produktionsopgaver inden for et begrænset område. UR5-løsningen har fungeret over al forventning og hjælper med at producere 10.000 enheder om året.

Udfordring

Franke producerer mere end 10.000 køkkenvaske om året. Når aluminiumsvasken er presset, limes der monteringsblokke på begge sider. Den gentagne opgave kunne automatiseres, hvilket sparer lim og reducerer sandsynligheden for menneskelige fejl ved limning af monteringsblokkene.

Den største udfordring var at finde en løsning, der kunne fordele limen og fastgøre monteringsblokkene på alle sider.

Højdepunkter fra casen

BrancheMøbler og udstyr
LandSchweiz
Antal ansatte1100
Robot1x UR5
Video — UR5 Robot, Franke Küchentechnik AG, SchweizVideo — UR5 Robot, Franke Küchentechnik AG, Schweiz

Løsning

Løsningen blev baseret på en UR5-robotarm fra Universal Robots. Den sikrede sikker og fleksibel drift uden behov for afskærmning, og den kunne dreje 360 grader – perfekt til at montere blokkene på alle sider.

Nye og mere givende opgaver til medarbejderne

UR5-løsningen leverer knivskarp præcision og bruger kun den specificerede mængde lim til hver samling. På den måde undgår Franke ubrugelige/ødelagte produkter og materialespild.

Ved at bruge en UR5-løsning fra Bachmann Engineering har Franke frigjort værdifulde ressourcer i virksomheden. Nu kan medarbejderne tilføre værdi til andre trin i produktionsprocessen, mens den samlede trivsel øges ved at give dem mere interessante og varierende opgaver.

UR5-robotten blev taget i brug i november 2011 og har fungeret non-stop lige siden. Franke undersøger nu mulighederne for at implementere UR-robotter andre steder i virksomheden side om side med personalet.

Er du klar til at automatisere?

Tal med en ekspert indenfor automatisering og samarbejdende robotter!

UR5 samarbejdende robot, Franke Küchentechnik AG, SchweizUR5 samarbejdende robot, Franke Küchentechnik AG, Schweiz

Udfordringer, der er løst ved automatisering:

  • Medarbejderne fritaget for anstrengende, gentagne opgaver og samtidig forbedring af effektiviteten i produktionslinjen.
  • Reduceret materialespild.

Vigtigste værdiskabende faktorer:

  • Nem programmering
  • Samarbejdende og sikre
  • Hurtig opsætning
  • Hurtig tilbagebetalingstid

Opgaver som løses af kollaborative robotter:

  • Limning
  • Samling