Cases

UR-robotter medvirker til at automatisere bilindustrien hos Continental automotive - Spain

Continental Automotive Spain

UR10 i centrum for 4.0 industrialiseringsprocessen reducerer omstillingstiden med 50 %

Kort fortalt:     

Det multinationale Continental er et godt eksempel på den forvandling, der er i gang i branchen; som en førende virksomhed i bilsektoren er Continental langt den mest robotiserede spanske producent på området og den første til at bane vejen frem mod Industry 4.0. I 2016 besluttede virksomheden at købe et antal UR10 cobotter for at automatisere produktionen og håndteringen af PCB-plader og dermed mindske omstillingstiderne med 50 %, fra 40 til 20 minutter, sammenlignet med at udføre opgaven manuelt.

Udfordringer:

Continental har været i konstant vækst i sin 25 år lange historie inden for bilindustrien. Virksomheden har altid fokuseret på innovation og har derfor vundet talrige større projekter til trods for konkurrencen fra andre topniveauspillere.

Cyril Hogard, fabrikschef hos Continental Automotive Spain, understreger, at en af industriens største udfordringer er at forbedre produktiviteten, idet virksomheden opererer i en meget konkurrencepræget sektor. Da han for 2 år siden første gang hørte om samarbejdende robotter, blev han hurtigt overbevist om, at cobotterne ville være en hjørnesten for Continental Automotives vækst inden for Industry 4.0, bl.a. baseret på hurtig og nem integration, minimal vedligeholdelse og forbedret produktivitet.

Løsninger:

Virksomheden Continental Automotive Spain valgte Universal Robots til at udføre opgaverne med håndtering og validering af PCB-kort og -komponenter i deres forarbejdningsproces, en monoton opgave med mange gentagelser, som samtidig kræver præcision og omhu.

I starten installerede de to UR10-robotter til påsætning og aftagning af PCB-kort og til samling af komponenter. På nuværende tidspunkt er der installeret seks UR10-cobotter med yderligere tre UR10-projekter undervejs.

Det første projekt blev igangsat med særlig entusiasme, da brug af samarbejdende robotter betød, at man skulle arbejde med en banebrydende teknologi og processer baseret på en mere moderne robotfilosofi i overensstemmelse med den nye Industry 4.0, der er en forløber for indførelsen af Smart Factory, hvor automatisering og Industrial Internet of Things (IIOT) er nøgleområder.

Indførelsen af UR-robotter blev gennemført af ingeniøren Víctor Cantón, der tog udfordringen op, selv om han på daværende tidspunkt ingen erfaring havde med robotter. Men i løbet af nogle få uger forstod han de grundlæggende aspekter af UR-cobotterne og var i stand til at starte programmeringen. Det at have en UR til rådighed på et meget tidligt stadie af projektet gav ham mulighed for at udføre test og beregninger af arbejdscyklus og bevægelser i et laboratorium for at strømline og accelerere implementeringen.

Fordele:

Continental-teamet er meget glad for resultaterne af implementeringen af UR-cobotter på deres produktionslinje:

Styring og fleksibilitet: Det lykkedes virksomheden at bevare styringen over de beslutninger, som robotten traf, ved hjælp af en meget enkel programmering; alle elektroniske styreenheder til robotterne er forbundet i ét centralt punkt, som gør det muligt at foretage programmeringsændringer uden hjælp fra eksterne eksperter.  

Mindre byrde for teamet: Indførelsen af cobotten medførte en ændring af operatørernes rolle, idet de ikke længere skulle udføre simple opgaver som f.eks. at flytte komponenter fra en station til en anden. De kan nu koncentrere sig om specialiserede opgaver, som bidrager til at forbedre produktionen.

Reducerede omkostninger: Automatiseringen af arbejdet med at flytte dele og komponenter rundt i produktionsanlægget har gjort det muligt for Continental at reducere driftsomkostningerne ved at sænke omstillingstiderne med 50 %, fra 40 til 20 minutter, sammenlignet med at udføre opgaven manuelt.

Sikkerhed: Teamet hos Continental er meget tilfreds med sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med de samarbejdende robotter. F.eks. kan operatøren til enhver tid gå ind i cellen. Robotten stopper øjeblikkeligt som følge af ekstra sensorer, der deaktiverer den, når operatøren kommer tæt på.


Fakta om virksomheden

Virksomhedens navn:

Continental Automotive Spain

Land:
Spanien

Virksomhedens størrelse:
600 ansatte, Rubí (Barcelona)

Produkter:
Instrumentpaneler til biler

Over 4 millioner produkter om året

Branche:
 Bilbranchen

Opgaver:
Pick and place, betjening af maskiner

Udfordringer, som er løst ved automatisering:
Øget produktivitet ved at mindske omstillingstiderne med 50 %, fra 40 til 20 minutter. Enkel programmering og implementering gjorde det muligt for Continental at bevare styringen af robotten i deres produktion.

Vigtigste værdiskabende faktorer:
Let programmering, fleksibilitet, samarbejde og medarbejdertilfredshed.

UR5
UR5
Vil du gerne starte med at bruge robotter?

Klik her

Klik her for at se alle cases