BWIndustrie

BWIndustrie

Kort fortalt

Virksomheden BWIndustrie har med et godt resultat installeret en UR16e-cobot i sit maskinbearbejdningscenter og har dermed automatiseret afgratning af metaldele med en nyttelast fra 4 til 14 kg. Som følge heraf har BWIndustrie forbedret sin produktion med uovertruffen kvalitet samt reduceret sygdomme i bevægeapparatet blandt de ansatte, der ikke længere manuelt skal håndtere den tunge nyttelast.

Udfordring

Nøjagtighed i højsæde

Før ankomsten af UR16e-cobotten blev opgaven med at afgrate metaldelene udelukkende udført af operatører hos BWIndustrie. Men afgratning, der kræver en masse præcision, er en trættende opgave samt en kilde til sygdomme i bevægeapparatet, da der håndteres hundredvis af kilo dele om dagen.

BWIndustrie, der allerede kendte Universal Robots (de har fået fem robotter installeret siden 2011), henvendte sig endnu en gang til Universal Robots – denne gang for at optimere og automatisere deres afgratningsaktiviteter, som består af at fjerne grater fra maskinbearbejdede dele. Virksomheden producerer serier med 300 til 300.000 dele om året og ønskede at sikre gentagelsesnøjagtigheden for processen.

Højdepunkter fra casen

Branche Metal og forarbejdning
Land Frankrig
Antal ansatte 50
Robot 1x UR16e
Video — UR16e, BWIndustrie, Frankrig

Løsning

For at løse disse problemer og optimere deres afgratningsfunktion har BWIndustrie installeret en UR16e-cobot i produktionslinjen, hvor den håndterer metaldele og tager sig af hele afgratningen. Den bliver programmeret på afstand af operatørerne via en TCP-fjernfunktion.

Variation er intet problem

Mens de store variationer i delenes størrelse, vægt og form kan være problematisk for menneskelige operatører, er det ikke noget problem for cobotten. UR16e-cobotten er programmeret til at afgrate alle de dele, der maskinbearbejdes af BWIndustrie. Programmeringen af cobotten viste sig at være ekstremt hurtig, da BWIndustrie har brugt cobots fra Universal Robots i flere år.

Hurtigt installation

“Takket være vores erfaring med Universal Robots kunne vi gennemføre installationen på rekordtid,” forklarer Raphaël Schwartz, leder af robotteknologi og vedligeholdelse hos BWIndustrie. “Applikationen blev sat i produktion på omkring to uger!”

Cobotten er anbragt i en halvåben celle med flere faste afgratningsværktøjer (fræsere, båndpudser, slibeskiver ...). Der bruges et bufferområde til at forsyne cellen med dele, der skal afgrates.

UR16e samler delen op og placerer den foran afgratningsværktøjerne. Operationen tager mindre end et minut, og derefter flyttes delen hen til området for bearbejdede genstande.

Fordele

Cobotten garanterer en ensartet kvalitet i produktionen uden nogen afvigelser

I kombination med cobottens naturlige fleksibilitet gør TCP-fjernfunktionen i disse e-Series-cobots det muligt at programmere UR16e-cobotten med et eksternt værktøj, som BWIndustries tekniske operatører, der skulle gengive operatørens komplekse bevægelser, satte særlig stor pris på. De kunne programmere cobotten til at bearbejde en bred vifte af produkter, herunder dele, der varierer meget i størrelse, form og vægt. Derudover kan medarbejderne, der tidligere havde denne vanskelige opgave, nu påtage sig aktiviteter, der er mere givende og mindre skadelige for deres helbred, såsom maskinstyring eller kvalitetskontrol.

UR16e Robot, BWIndustrie, FrankrigUR16e Robot, BWIndustrie, FrankrigUR16e Robot, BWIndustrie, FrankrigUR16e Robot, BWIndustrie, Frankrig

Takket være vores erfaring med Universal Robots kunne vi gennemføre installationen på rekordtid - applikationen blev sat i produktion på omkring to uger!

Raphaël Schwartz, Leder af robotteknologi og vedligeholdelse, BWIndustrie

Produkter

BWIndustrie, som blev grundlagt i 2009, ligger i det østlige Frankrig og beskæftiger i dag omkring fyrre mennesker, der arbejder på anlægget i Sarrebourg. Virksomheden har specialiseret sig i underentreprisen af maskinbearbejdning af mekaniske dele i serier, der fremstilles på CNC-maskinbearbejdningscentre. Den har mange kunder fra forskellige felter, såsom bilindustri, hydraulik og elektronik.

Udfordringer, der er løst ved automatisering:

 • Reduktion af medarbejderes sygdomme i bevægeapparatet
 • Afgratning af dele med store forskelle i størrelse, vægt og form
 • Komplet automatisering af en applikation sidst på linjen blev muligt på grund af robottens lille størrelse
 • Forbedret kvalitet pga. cobottens gentagelsesnøjagtighed

Vigtigste værdiskabende faktorer:

 • Reduktion af medarbejderes sygdomme i bevægeapparatet
 • Afgratning af dele med store forskelle i størrelse, vægt og form
 • Komplet automatisering af en applikation sidst på linjen blev muligt på grund af robottens lille størrelse
 • Forbedret kvalitet pga. cobottens gentagelsesnøjagtighed

Opgaver som løses af kollaborative robotter:

 • Afgratning
 • Opsamling
 • Placering