Böco Böddecker

Böco Böddecker

Kort fortalt

Böco böddecker fremstiller låse- og lukkesystemer til bilbranchen. For fortsat at være konkurrencedygtige og øge fleksibiliteten valgte de at automatisere dele af produktionen med en løsning baseret på en ur-robot. Robotten blev taget i brug i 2010 og bruges til at mærke produkterne, så de opfylder bilbranchens krav.

Udfordring

Bilbranchen står over for et hidtil uset konkurrencepres. Delene skal fremstilles efter en meget høj standard – til en meget lav pris.

Böco Böddecker er specialiseret i lukke- og låsesystemer til bilbranchen. Plastik- og metaldelene anvendes til låsning af døre og sæder i biler fra mange forskellige producenter.

Udfordringen bestod i at øge effektiviteten ved at identificere gentagne opgaver og se, om de kunne automatiseres.

Højdepunkter fra casen

Branche Bilindustrien og Underleverandører
Land Tyskland
Antal ansatte 400
Robot 1x UR5
UR5 samarbejdende robot, Böco Böddecker, TysklandUR5 samarbejdende robot, Böco Böddecker, TysklandUR5 samarbejdende robot, Böco Böddecker, Tyskland

Løsning

International Industry Services (IIS) havde en enkel, men effektiv løsning: en kollaborativ etvægtsrobot fra den danske producent Universal Robots. Den 6-aksede robotarm har en løftekapacitet på 5 kg, vejer kun 18 kg og har en arbejdsradius på 85 cm – den kræver meget lidt plads på produktionsgulvet.

Automatisere gentagne opgaver

Bilbranchen kræver, at alle dele mærkes individuelt med en kode. Det førte til enorme omkostningsbesparelser at automatisere denne ret enkle, gentagne opgave. UR-robotten kan mærke og etikettere emner, så de lever op til de strenge krav, og samtidig udføre kvalitetskontrol.

Nu, hvor opgaven er automatiseret, er nøjagtigheden og hastigheden øget, og samtidig er risikoen for at sende et forkert produkt til en kunde reduceret markant.

Integration med eksisterende systemer

Det var meget vigtigt for Böco Böddecker, at løsningen let kunne integreres i det eksisterende system. Store industrirobotter fyldte for meget, hvilket ville øge afstanden mellem kritiske led i produktionen og dermed forlænge produktionstiden.

Robotten identificerer og kasserer også defekte dele ved hjælp af et avanceret kamerastyresystem. Kameraet kan vurdere delens kvalitet objektivt – det er med til at gøre løsningen endnu mere effektiv.

Udfordringer, der er løst ved automatisering:

  • Medarbejderne skulle ikke udføre gentagne opgaver.
  • Øger præcisionen i produktionen.
  • Reducerer sandsynligheden for, at defekte dele sendes ud til kunderne.

Vigtigste værdiskabende faktorer:

  • Samarbejdende og sikre
  • Hurtig opsætning
  • Hurtig tilbagebetaling

Opgaver som løses af kollaborative robotter:

  • Mærkning
  • Kvalitetskontrol