BJ-Gear

BJ-Gear

Kort fortalt

Bj-gear udvidede sin produktionslinje med fire robotarme. Det har øget produktiviteten, og samtidig er virksomhedens konkurrenceevne blevet forbedret. Meget mere effektive processer uden menneskelig indgriben betyder, at medarbejderne nu kan varetage flere opgaver på en gang. Samtidig har automatisering resulteret i mere ensartede emner i høj kvalitet.

Udfordring

For BJ-Gear, en af verdens førende producenter af gear, er den eneste måde at forbedre konkurrenceevnen og beholde produktionen i Danmark at optimere og automatisere alle de steder, det er muligt.

Minimere menneskelig indgriben

"Vores mål er at udføre så mange processer og så stor en del af produktionen som muligt uden menneskelig indgriben – fra det rå materiale til det færdige emne", siger Bjørn Sommer, fabrikschef hos BJ-Gear. Han har arbejdet med Lean Enterprise i 15 år og blev rekrutteret i 2005 til at stå i spidsen for opbygningen af en helt ny optimeret fabrik.

Virksomheden var dog tilbageholdende med at anskaffe robotter, da de daværende løsninger var så dyre, at tilbagebetalingstiden var for lang til, at det ville give mening.

Højdepunkter fra casen

Branche Metal og forarbejdning
Land Danmark
Antal ansatte 80
Robot 3x UR5 & 1x UR10
Video — UR5 & UR10 Robot, BJGear, Danmark

Løsning

Universal Robots ændrede BJ-Gears opfattelse af robotteknologi fuldstændigt.

Tilbagebetalt på ingen tid

"De fleksible letvægtsrobotter – UR5 og UR10 – er så fornuftige i pris, at de er betalt tilbage på ingen tid. Vores udregninger viser, at udgiften til en UR-robot er tjent ind på under et år", udtaler Bjørn Sommer.

Indtil videre er fire UR-robotteknologiløsninger blevet implementeret i BJ-Gears produktion. En af dem er en UR5, som har fået monteret en almindelig spraypistol, og som bruges til at male præmonterede gear. Efter at dette procestrin er blevet automatiseret, har det skabt en mere ensartet kvalitet i lakeringen og samtidig frigjort en medarbejder til andre opgaver. Arbejdsmiljøet er også blevet bedre efter anskaffelsen af UR5, da de ansatte nu tilbringer mindre tid i malekabinen.

Flere produktserier

I øjeblikket sender BJ-Gear kun én produktserie til maling ad gangen, men Bjørn Sommer forventer, at de meget snart vil være i stand til at male emner i tilfældig rækkefølge: "Ved at udstyre gearet med en chip med informationer om, hvilket maleprogram der skal anvendes, vil det blive muligt for en scanner at sende besked til UR5 med information om, hvilket program der skal startes, og hvilken farve der skal bruges. Det vil styrke produktionsprocessen og forkorte leveringstiderne".

De fleksible letvægtsrobotter – UR5 og UR10 – er så fornuftige i pris, at de er betalt tilbage på ingen tid. Vores udregninger viser, at udgiften til en UR-robot er tjent ind på under et år.

Bjørn Sommer, Fabriksleder
UR5 & UR10 Robot, BJGear, Danmark

Fordele

De to andre UR5-robotter har moderniseret og automatiseret gamle maskiner i BJ-Gears produktion.

Den ene robot har automatiseret processen med afgratning og stempling af tandhjul og færdige emner til videre montering. Den anden multitasker på tre maskiner på én gang – en drejebænk, en fræsemaskine og en vaskemaskine – det gør det muligt for BJ-Gear at producere 100 emner ad gangen uden menneskelig indgriben.

UR10-robotten er BJ-Gears nyeste anskaffelse. Den bruges til at automatisere processer med emner, der vejer mere end 5 kilo.

"De automatiske løsninger har øget både produktiviteten og fleksibiliteten i vores produktionsvirksomhed. Takket være robotterne har vi været i stand til at skabe vækst uden at ansætte nye medarbejdere, og det har styrket vores konkurrenceevne", siger Bjørn Sommer.

Udfordringer, der er løst ved automatisering:

  • For fem år siden havde BJ -Gear A/S ingen robotter i sin årlige produktion af 25.000 high-end gear i tusindvis af varianter.
  • Der var ganske enkelt ingen robotter, som var fleksible og økonomiske nok.
  • Men nu har BJ-Gear fire moderne letvægtsrobotarme fra Universal Robots, der betjener forskellige maskiner.
  • Tilbagebetalingstid: Under et år.

Vigtigste værdiskabende faktorer:

  • Nem programmering
  • Fleksibel omstilling
  • Hurtig tilbagebetaling

Opgaver som løses af kollaborative robotter:

  • Lakering
  • Maskinpasning