Vi skal huske produktions-danmark i jagten på det gode arbejdsliv

Der er store fordele at hente, hvis vi kan undgå de nedslidende gentagelser og usunde arbejdsforhold – til gavn for de medarbejdere, der kan opnå større frihed.

Af Michael Hjertebjerg, Regional President for Northern Europe, Universal Robots.
Indlægget også er bragt på Finans.dk
Af Michael Hjertebjerg, Regional President for Northern Europe, Universal Robots. Indlægget også er bragt på Finans.dk

Torsdag skrev Louise Orbesen et interessant indlæg i Finans: ”Hjemmearbejde og fire dages uge er kun toppen af isbjerget”, hvor hun glimrende anfører, hvilke udfordringer, virksomhederne har med at skabe meningsfulde rammer for medarbejdere, der stiller stadig større krav til deres arbejdsliv.

Det er en problematik, der givetvis kommer til at fylde mere i debatten fremover, og det er en debat, vi gerne vil være en del af.

Mange af de nye arbejdsformer, corona-nedlukningerne afstedkom – virtuelle møder og færre dage på arbejdspladsen – var forbeholdt enkelte dele af arbejdsmarkedet, men der er også en ganske betragtelig andel af jobs, hvor den fysiske tilstedeværelse er nødvendig. Også her er det nødvendigt at se på, hvordan man skaber de bedste rammer for sine medarbejdere, så de er tilfredse med deres arbejdsliv. Heldigvis er nogle virksomheder begyndt at se mod automatiseringer for at løse den udfordring. For hvorfor bruge de medarbejdere, der i visse brancher er ganske svære at rekruttere, på at løse ensartede og rutineprægede arbejdsopgaver, hvis robotter kan løse opgaverne?

Kollaborative robotter, cobots, er karakteriserede ved, at de kan udføre en lang række handlinger, der er specifikke for den enkelte virksomheds behov, og ved at de kan omprogrammeres til nye opgaver.

I takt med at virksomhederne byder automatiseringen velkommen, er der også en række afledte gevinster, der kan måles i ’bløde værdier’. For står cobots for de bevægelser og handlinger, der for den enkelte medarbejder kunne medføre potentiel nedslidning og usunde arbejdsstillinger, betyder det også, at den enkelte arbejdsplads er mere attraktiv for medarbejderne. Der bliver ganske enkelt en større frihed til at gentænke arbejdsmønstre i virksomheden, så aften- og nattearbejde i højere grad kan varetages af cobots og dermed give medarbejderne en mere tilfredsstillende arbejdsoplevelse.

Cobots kan være et element til at understøtte den bevægelse frem mod en bedre sammenhæng mellem arbejde og familieliv, der er efterspurgt af en ganske stor del af arbejdsstyrken. De rigtige medarbejdere vil altid være en virksomheds største aktiv, og derfor bliver det til stadighed mere vigtigt at holde på dem, der er. Også i produktions-Danmark.