Universal Robots ser gode perspektiver i national strategi

Den 24. februar præsenterede den danske regering ved Uddannelses- & Forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen og Klima-, Energi & Forsyningsminister Dan Jørgensen en ny, national robotstrategi

Den 24. februar præsenterede den danske regering ved Uddannelses- & Forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen og Klima-, Energi & Forsyningsminister Dan Jørgensen en ny, national robotstrategi. Det foregik under stor bevågenhed fra en række brancheaktører og VIP-gæster hos Universal Robots (UR) i Odense.

Hos UR hilser vi den nye robotstrategi velkommen og støtter op om regeringens bidrag til at udfolde robotteknologiens potentiale.

Robotteknologien har på ganske få år udviklet sig eksponentielt og har opnået stor udbredelse både i Danmark og globalt. Succesen bygger især på et tæt samarbejde mellem forskning- og uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. Derfor er det positivt, at regeringen i sin nye robotstrategi lægger op til at styrke de forsknings- og erhvervsbaserede netværk.

Michael Hjertebjerg, Sales Development Manager hos UR kommenterer.

- Det danske roboteventyr startede som et unikt samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv. Opfindsomheden fra det videnskabelige miljø har sammen med et kommercielt drive på virksomhedssiden skabt en dansk robotklynge med vækstpotentiale i silicon valley-skala. Det er spændende tider, og vi ser fra URs side frem til at bidrage til strategien, siger Michael.

Michael Hjertebjerg fremhæver også robotteknologiens grønne potentiale. Her håber UR at kunne bidrage ved blandt andet at indgå åbne partnerskaber med øvrige aktører. Her kan tredjeparts-virksomheder bygge videre på UR-platformen og med deres specialiserede værktøjer styrke eksempelvis den grønne omstilling inden for flere brancher.

Vil du møde vores cobots?

Book en cobot-demo og find ud af hvordan vores omkostningseffektiv, fleksible og sikre kollaborative robotter kan opfylde dine behov.

Et velkomment rygstød til SMV´er

Michael Hjertebjerg hæfter sig også ved strategiens fokus på små og mellemstore virksomheder, de såkaldte SMV´er.

- Det er glædeligt, at regeringen vil sætte øget fokus på SMV´erne. Mange er allerede i fuld gang med at implementere robotter, og flere er på vej. Men jeg har også en fornemmelse af, at der for nogle virksomheder kan være en vidensbarriere i forhold til at kaste sig ud i de nye muligheder. Derfor er det et rigtigt stærkt element i strategien, at man vil afdække eventuelle videnskløfter, siger Michael og fortsætter.

- Robotteknologien indtager erhvervslivet med samme hurtige skift, som da internettet gjorde sit indtog. Derfor er det også rettidig omhu fra regeringens side, at man nu søger at reducere risikoen for, at SMV´erne bliver overhalet inden om af udviklingen.

Udover et økonomisk potentiale er der også store menneskelige gevinster forbundet med robotteknologien. De samarbejdende robottter - såkaldte cobots - kan udføre koordinerede opgaver i samarbejde med hinanden og virksomhedernes medarbejdere. Dermed kan man fjerne de gentagne og nedslidende løft fra de ansatte i produktionsmiljøer mv. Disse ansatte kan i stedet anvende deres ressourcer på kvalitetssikring, produktudvikling og andre værdifulde opgaver.

Alt i alt ser Michael Hjertebjerg og UR derfor strategien som en god nyhed for Danmark.

Lokalkontor
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 25
  • DK-5260 Odense S
(+45) 89 93 89 89
ur.ne@universal-robots.com