Lad robotterne komme til – ellers risikerer den grønne omstilling at gå i stå

Allerede nu har virksomhederne svært ved at finde den arbejdskraft, der bliver mere og mere rift om i den grønne omstilling – og problemet bliver kun større. Uden automatisering kommer vi ikke i mål.

Af Sune McDonald Bertelsen, landechef for Danmark, Universal Robots.

Indlægget er også bragt på Altinget.dk

Målet er ambitiøst – den massive nedbringelse af CO2-udledning frem mod 2030, der skal gøre Danmark til et grønt foregangsland. Men vejen dertil er fyldt med udfordringer i alle størrelser, herunder nogle helt konkrete spørgsmål: hvem skal bygge havvindmøllerne, og hvem skal svejse fjernvarmerørene sammen?

I Nordjylland er der ikke nok til at gøre det sidste, og derfor råber entreprenørerne på flere svejsere, der kan hjælpe med at få rørene sat sammen, så flere husstande kan få en mere miljørigtig varmekilde.

Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarme beklagede for nyligt sin nød til DR og påpegede, at det kommer til at gå ud over den grønne omstilling, fordi det ikke er muligt at slippe afhængigheden af gas, når fjernvarmerørene ikke kan svejses sammen.

Men det er ikke kun i Nordjylland, der er udfordringer. Det er en generel tendens, der potentielt kan få meget stor indvirkning på den grønne omstilling i Danmark.

En rapport fra CONCITO og Tænketanken Mandag Morgen viser, at der frem mod 2030 kommer til at mangle op mod 10.000 smede herhjemme, og det er i høj grad dem, der står for de svejseopgaver, der bliver flere og flere af.

For der er nok at tage fat på: Den danske produktion af vindmøller skal sættes kraftigt i vejret. Alene havvindmøller skal producere fire gange så meget energi i 2030 og ved et pressemøde i Esbjerg i maj kunne en række regeringschefer fra landene rundt om Nordsøen præsentere en storstilet plan, hvor det meste af Nordeuropas husstande med tiden skal forsynes med energi fra enorme havmølleparker. Produktionen af dem er svejsekrævende, og det vil blot øge efterspørgslen på en faggruppe, hvor arbejdsgiverne allerede nu går forgæves. Ikke blot i Nordjylland, men over hele landet. De seneste tal fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), viser, at blot 55% af de opslåede svejsestillinger i 2022 blev besat med fuldt kvalificerede kandidater, og at 400 stillinger, svarende til 22%, slet ikke blev besat.

Der er altså en udpræget mangel på en faggruppe, der på helt lavpraktisk vis er essentiel for den grønne omstilling. Og manglen gælder ikke kun i Danmark, den er global. Derfor er vi som samfund nødt til at se mod automatisering. Robotter, både store industrirobotter og mindre cobots kan udføre en lang række af de svejseopgaver, som virksomhederne ikke kan finde hænder til. Og de kan gøre det med høj kvalitet og præcision.

Hos Dansk Metal, der organiserer svejsere, ser de også med stor velvilje på udbredelsen af automatiserede løsninger. Dansk Metal påpeger dog i en ny analyse, at Danmark er ved at sakke bagud, når det kommer til brugen af robotter i produktionsvirksomheder, selvom der her er stor mangel på arbejdskraft. Robotter har også den fordel, at de kan overtage de gentagne og slidsomme arbejdsopgaver fra medarbejderne og dermed frigøre dem til andre, sjovere og mere værdiskabende opgaver.

Hvis vi som samfund skal nå i mål med den grønne omstilling, skal vi hele tiden være klar til at udnytte de nyeste teknologiske løsninger - for hvis vi forlader os på menneskelig arbejdskraft alene, når vi det ikke. Det er en udfordring, der er til stede i hele den vestlige verden, hvor arbejdsstyrken ændrer karakter. Store årgange forlader arbejdsmarkedet, mens mindre generationer kommer ind, og samtidig er det stadigt sværere at få unge mennesker til at tage de faglærte uddannelser, vi som samfund har og får brug for.

Derfor er det nødvendigt at se mod automatisering, hvor vi i Danmark allerede har stor viden og en hastigt voksende robotbranche. Teknologien er til stede – det handler bare om at bruge den.