Kvalitet – Skil dig ud fra mængden

Kvalitet – Skil dig ud fra mængden

I den seneste udgave af Quality Matters-serien har vi stillet Martin Kjærbo, UR's VP of Operations and Supply Chain, en række spørgsmål om UR's kvalitetsvision, menneske-cobot-samarbejdet på UR's egne produktionslinjer og vigtigheden af at opfatte kvalitetsstyring som en proces. Før Martin Kjærbo startede i Universal Robots, besad han lederstillinger i logistik-, forsyningskæde- og ingeniørafdelinger hos andre danske virksomheder, der er kendte på det globale marked, såsom pumpeproducenten Grundfos og vindmøllevirksomheden Vestas.

SPØRGSMÅL: Kan kvalitet defineres?

Høj kvalitet indebærer at tilfredsstille forbrugere, ikke kun at beskytte dem mod irritation. Vi definerer kvalitet som mere end bare fokus på produktegenskaber. Vi fokuserer på livscyklusomkostninger såsom udgifter til servicering og vedligeholdelse — kundens samlede omkostninger. I vores organisation taler vi om de “8 dimensioner af kvalitet”, der er identificeret som en ramme for strategisk kvalitetsanalyse og -styring: performance, funktioner, pålidelighed, overensstemmelse, holdbarhed, servicevenlighed, æstetik og opfattet kvalitet.

Når jeg tænker på kvalitet, spørger jeg mig selv: ‘Får jeg, hvad jeg har betalt for? Får jeg det ønskede udfald? Får jeg det produkt, jeg bad om, og er det robust nok til at gøre det, jeg har brug for?’ Som producent handler det i virkeligheden om at reducere variabiliteten i alle vores processer og sikre, at vi altid når hen til det punkt, hvor vores produkter er gode og fungerer præcis, som vi sagde, de ville.

Kvalitet – Skil dig ud fra mængden

- “Vi ser konstant på, hvor langt frem i tiden vores produkter vil fungere på det ønskede niveau.  Vi følger de cobots, vi sender ud til vores kunder, for at se, om de stadig er pålidelige, om de stadig har gentagelsesnøjagtighed, og om de stadig performer perfekt,” udtaler Kjærbo.

Pålidelighed kan f.eks. måles i forhold til middeltid til første fejl, middeltid mellem fejl og fejlfrekvensen pr. tidsenhed. Vi sporer disse og lignende data på tværs af alle otte kategorier for at understøtte løbende forbedring af produktkvaliteten. For at holde disse initiativer kørende, har vi flere kolleger med sort bælte i Six Sigma, og vi implementerer Kaizen Blitz  – teams, der arbejder på tværs af vores organisation for at se på specifikke forbedringsområder. Vi arbejder meget hårdt på at tiltrække de klogeste og bedste ingeniører og var glade for at komme på listen over Danmarks 10 bedste ingeniørvirksomheder at arbejde for i 2020.

Traditionelt er kvalitet blevet betragtet som et problem, der skal løses, eller som en snæver indsats for at få kontrol over produktionsprocessen. Vi ser kvalitet som en konkurrencemulighed og som en bred, løbende proces.

SPØRGSMÅL: Kan du beskrive kvalitetsprocessen bag en UR-cobot?

UR driver en tre-trins-kvalitetsproces baseret på leverandøren, fabrikken og kunden. Hvert trin har sine egne nøgletal og performanceprocenter, som vi jævnligt øger som en del af vores løbende forbedringsstrategi. Kvalitets-cobots begynder med kvalitetskomponenter, så på leverandørsiden sikrer vi, at vi nøje tester og verificerer alle komponenter, der kommer ind i vores produktionsanlæg. Vi bruger nogle af de største leverandører i elektronikbranchen for at sikre, at kvalitetsniveauet er på det ønskede niveau for vores cobots.

Kvalitet – Skil dig ud fra mængden

- “Ved alt lige fra skruer og komponenter, der skal ses under et mikroskop, til den endelige finish på vores cobot-arm stræber vi efter at opnå det niveau af perfektion, der er forbundet med schweizisk urproduktion, på tværs af alle vores produktionsprocesser,” udtaler Kjærbo.

Det er på vores fabrik, at vi har størst kontrol over kvaliteten. Vores medarbejdere, hvoraf mange har været hos UR, siden virksomheden blev grundlagt, forstår vores cobots ned til mindste detalje, hvordan hver del skal fungere, og hvordan den passer ind i slutproduktet. UR's produktionslinje har 81 forskellige målepunkter og testsystemer for at sikre, at hver enkelt proces fuldføres på det nødvendige niveau. For eksempel testes hvert enkelt led, som UR fremstiller, i 19 timer, før det tilføjes til den endelige cobot-arm. For enden af samlebåndet udfører vi mere end tre timers test på hele cobot-armen, herunder sikkerheds-, kalibrerings- og positioneringstests.

Alle cobots, som UR sælger, er fremstillet af teams bestående af mennesker og cobots.

MARTIN KJÆRBO, VP of Operations and Supply Chain

For kundens vedkommende er vi meget fokuserede på at lære, hvordan de bruger vores cobots, hvordan de rent faktisk sætter vores cobots under pres, og hvilke typer nye applikationer de har opdaget. Og selvfølgelig følger vi vores cobots på markedet, så vi kan få indsigt fra vores kunder i vores produkters pålidelighed, gentagelsesnøjagtighed og generelle kvalitet. Vi er naturligvis også afhængige af kvaliteten af vores cobots internt, da alle vores cobots fremstilles af teams bestående af mennesker og cobots.

SPØRGSMÅL: Hvordan får UR-cobots gavn af samarbejdet mellem mennesker og cobots ved UR's eget samlebånd?

Alle cobots, som UR sælger, fremstilles af teams bestående af mennesker og cobots i tæt samarbejde på produktionslinjen. Denne proces har udviklet sig gradvist i løbet af de sidste fem år. Tilbage i 2015 var vores produktion udelukkende baseret på faglært, manuel arbejdskraft. Men efter vores salg blev fordoblet på et år, stod det klart, at den løsning var uholdbar. I stedet implementerede vi en mere lean-baseret produktion med identiske samlebånd og cobot-assisteret trinvis drift med UR3-robotter, der nu håndterer skrueopgaver, når tandhjulsled og flanger skal samles. Processen indebærer et meget tæt samarbejde med operatøren; hver anden position ved vores samlebånd i Odense udfyldes nu af en UR-cobot.

Brugen af UR-cobots til at fremstille UR-cobots indebærer også, at vi har en guldgrube af data, som vi kan bruge til at opfylde vores løbende mål for kvalitetsforbedring. Så når jeg taler om kvaliteten af UR-cobots, er det ikke bare en ambition.

SPØRGSMÅL: Hvad er unikt ved UR's perspektiv på kvalitet?

Svar: UR's perspektiv på kvalitet er enestående i flere henseender på grund af vores historie, vores produkters popularitet og vores globale rækkevidde. UR er en banebrydende robotvirksomhed, hvilket har medført, at vi i de sidste 15 år i betydelig grad har defineret og sat standarden for, hvad kvalitet betyder for hele cobot-sektoren. I 2020 har UR med 50.000 af vores cobots installeret verden over – et bevis på kvalitet i sig selv – en global kundebase, der er uovertruffen. Vores kunder giver os konstant feedback på vores produkter.

Kort sagt har UR en unik og enestående indsigt i cobot-brugernes kvalitetskrav.

Martin Kjærbo, VP of Operations and Supply Chain

Vores kunder deler også deres indsigt i opfindsomme nye applikationer, som de har fundet til vores cobots. Vi bruger disse lag af feedback til at sikre løbende forbedringer baseret på de virkelige applikationskrav i hele vores produktsortiment. Kort sagt har UR en unik og enestående indsigt i cobot-brugernes kvalitetskrav. Og vores globale rækkevidde, som voksede massivt efter vores moderselskab Teradynes opkøb af UR, sikrer, at vi fortsat kan fastsætte høje kvalitetsstandarder for ikke kun os selv og branchen som helhed, men også for vores leverandører – alt sammen med det formål at give slutbrugerne en fleksibel cobot af høj kvalitet.

Vi tænder lyset i vores produktionsanlæg hver dag, og mennesker og cobots begynder at arbejde sammen; det er mig en stor fornøjelse at se, hvor flittigt vores medarbejdere arbejder på at lave et bedre produkt. Og med tiden, ligesom så mange af vores kunder, ser vi tallene stige i form af forbedret kvalitet og øget produktion i vores produktionsprocesser. Hver dag er en rejse, hvor vi konstant stræber efter at gøre det bedre, end vi gjorde i går. Hvis vi når målet, har det været en god dag, og det er en god forberedelse til morgendagen.

Har du brug for at forbedre kvaliteten med cobots?

Download vores gratis whitepaper, og find ud af hvordan!

Lokalkontor
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 25
  • DK-5260 Odense S
(+45) 89 93 89 89
ur.ne@universal-robots.com