Kollaborative robotter kan frigøre medarbejdere fra skadeligt palleteringsarbejde

Processen ved at stable, laste og sikre store mængder varer på en palle med det formål at opbevare eller transportere dem sikkert, har eksisteret siden begyndelsen af den industrielle revolution.

Uden effektiv palletering ville virksomheder kæmpe med at få deres varer i hænderne på forbrugerne
Uden effektiv palletering ville virksomheder kæmpe med at få deres varer i hænderne på forbrugerne

Kendt som palletering, maksimerer den mængden af produkter i en last, mens den holder den stabil nok til at forhindre skader. Det er en nødvendighed for alle virksomheder, der producerer ting i stor skala til kommercielt brug.

Uden effektiv palletering ville virksomheder kæmpe med at få deres varer i hænderne på forbrugerne. Der er omkring 2 milliarder paller i drift lige nu, og næsten en halv milliard bliver produceret hvert år. Fra tønder til kasser til flasker holder varerne på disse paller verden fodret, underholdt og mættet.

Disse paller stables dog ikke af sig selv.

Farerne ved palletering

Irving Paz Chagoya, Global Industry Segment Leader for Palletering og Emballering hos Universal Robots, er yderst bevidst om de udbredte farer, palletering udgør: “Traditionelt set har palletering været en manuel operation, og er det i mange tilfælde stadigvæk. Vi vurderer, at godt 250.000 mennesker verden over er ansat i denne type arbejde. Manuel palletering kræver, at disse medarbejdere udfører den samme anstrengende opgave igen og igen. De ansatte bøjer, løfter og vrider sig i timevis, hvilket kan føre til langvarig muskel- og skeletskade.”

Setia Hermawati, seniorforsker ved University of Nottingham og ergonomisk ekspert, der specialiserer sig i fremstilling, identificerer de tre vigtigste ergonomiske risikofaktorer ved manuel palletering:

1. Styrke: Under manuel palletering skal medarbejdere manuelt håndtere genstande og bruge kræfter på aktiviteter såsom løft, sænkning, skub, træk og at bære ting. Den kontinuerlige brug af kræfter i manuel materialehåndtering har vist sig at være forbundet med kumulative arbejdsrelaterede muskellidelser som rygsmerter og rygskader såvel som skader i nakke og øvre lemmer. Disse lidelser kan have alvorlige konsekvenser for medarbejderne og begrænse deres evne til at udføre aktiviteter i deres hverdag. Risikoen ved manuel håndtering bliver større, når genstande er for tunge, for store, for svære at få fat i og er placeret på en måde, der kræver bøjning eller vridning af torsoen.

2. Gentagelse: Palletering og depalletering involverer, at man udfører de samme handlinger gentagne gange gennem en arbejdsdag. Gentagne opgaver overbelaster det kardiovaskulære system på grund af de krav, der stilles til de arbejdende muskler, da musklerne ikke nødvendigvis har tilstrækkelig med tid til at restituere. Selv gentagen håndtering af lette genstande kan udgøre en risiko for lidelser i de

øvre lemmer, hvis medarbejdere skal udføre dem mere end én gang hvert 5. sekund ifølge UK’s Health and Safety Executive.

3. Kropsholdning: Under palletering og depalletering skal medarbejdere ofte vride sig, imens de håndterer varerne og bøje sig frem for at nå eller placere varer ovenpå de nederste lag på pallen. Manuel håndtering, der involverer vridning af torso samt forlæns og sidelæns bøjning, gør, at leddene er ude over deres komfortable og neutrale position og tæt på den ekstreme ende af deres maksimale bevægelsesområde, og det er tæt forbundet med muskel- og skeletskader. I forlængelse af dette står manuelle palleteringsarbejdere generelt mellem transportbåndet og pallen i en længere periode. At stå op i en længerevarende periode og at stå konstant på det samme sted har vist sig at være forbundet med forskellige potentielt negative helbredsudfald såsom lænde- og bensmerter, kardiovaskulære problemer etc.

Irving Paz Chagoya tilføjer: “Før vi automatiserede palleteringen, vurderede en af de virksomheder, vi arbejdede med, at hver eneste medarbejder, i løbet af en otte-timers-vagt, løftede 8000 kilo produkt, hvilket udgør en fare både for både ens krop og kropsholdning.”

Automatiseret palletering kan aflaste medarbejdere for alle de tilknyttede sundhedsrisici, det reducerer træthed og forbedrer det generelle velvære. Dette giver medarbejderne mulighed for både at beskytte deres helbred og fokusere på andre opgaver, der passer bedre til deres færdigheder såsom kvalitetssikring.

Uden effektiv palletering ville virksomheder kæmpe med at få deres varer i hænderne på forbrugerne
Uden effektiv palletering ville virksomheder kæmpe med at få deres varer i hænderne på forbrugerne

Muligheder for små- og mellemstore virksomhede

Selvom palleteringens gentagne og ofte farlige natur betyder, at den egner sig meget godt til automatisering, har fremskridtene været gradvise.

Tidligere har automatiseret palletering været begrænset til større virksomheder med både gulvplads og midler til at installere og betjene det omfangsrige maskineri, der tidligere var nødvendigt for at løse opgaven.

Dette er dog ikke længere tilfældet.

Den øgede brug af pap til at pakke og opbevare varer, fremskridtene inden for kollaborativ robotteknologi (cobots), der er i stand til at øge nyttelasten, og det faldende prispunkt for automatisering, har åbnet markedet for kollaborativ palletering. Som følge heraf automatiserer små- og mellemstore virksomheder nu palletering.

For små- og mellemstore virksomheder giver automatisering af processen dem mulighed for ikke kun at beskytte og forbedre den menneskelige arbejdsstyrke, men også at øge produktiviteten. Dette giver små- og mellemstore virksomheder mulighed for at være mere konkurrencedygtige over for større producenter og tilbyde bedre arbejdsmiljø for deres personale.

Sebastian Mortensen, der er projektkoordinator i Odense Marcipan, siger:

“Vores udfordring var pladsmangel på produktionslinjen – derfor ville vi finde en løsning, som kunne løse opgaven uden at fylde særlig meget. Her kom en cobot fra Universal Robots ind i billedet, som både kan løse palleteringsopgaven, og som ikke fylder.”

“I Odense Marcipan ønsker vi hele tiden at forbedre vores processer, og med cobotten fra Universal Robots er det blevet muligt at palletere tungere ting. Med denne robot kan 95% af produkterne palleteres. Det er en nødvendighed at automatisere ens produktion, så man kan være konkurrencedygtig.”

Løsning af arbejdsmarkedskrisen

På tværs af mange globale markeder truer en arbejdskraftskrise med at underminere operationer i fremstillings- og industrivirksomheder.

Ifølge en undersøgelse foretaget af Dansk Industri i 2022 er manglen på adgang til kvalificeret arbejdskraft også en af de største udfordringer i Danmark. I undersøgelsen svarer fire ud af ti virksomheder, at de ser manglen på arbejdskraft i Danmark som den største vækstudfordring herhjemme, og 60 procent af virksomhederne mener, at manglen på arbejdskraft kan komme til at bremse væksten.

Produktionsvirksomheder skriger efter talent. Udfordringen er forstærket for små og mellemstore virksomheder. De har generelt mindre plads til at manøvrere end større konkurrenter, når det kommer til at tiltrække eller fastholde medarbejdere på alle færdighedsniveauer.

Ud over dette fører muskuloskeletale problemer, forårsaget af de mere manuelle opgaver I forbindelse med fremstilling (f.eks. palletering), ofte til udelukkelse af ældre medarbejdere fra denne type arbejde.

Afliver myterne

Men på trods af dette pres på arbejdsstyrken har mange været langsomme til at automatisere. Det er ofte på grund af manglende viden, at virksomheder frygter den opfattede udgift ved at investere i automatisering, og de ønsker heller ikke at blive set som nogle, der fratager mennesker jobs.

Men det behøver ikke at være sagen.

Med hensyn til omkostninger er det blevet vist, at cobots kan opnå ROI på omkring 12 måneder. Faktisk kan en enkelt robotarm arbejde nonstop i mindst 35.000 timer, hvilket svarer til cirka fire års 24/7-arbejde. Og som med et hvert andet stykke værktøj kan en robot, der bliver behandlet med omhu, sagtens holde længere.

Med hensyn til at fjerne frygten for tab af arbejdspladser, er cobots designet til at arbejde sammen med mennesker og ikke erstatte dem. Med minimal træning kan eksisterende arbejdsstyrker designe, implementere og overvåge automatiserede palleteringsløsninger. Dette frigør dem til at tage andre mindre risikable og monotone opgaver – eller påtage sig mere komplekse roller, hvilket åbner døre for karriereudvikling. Som vi ved fra McKinsey,

nyder medarbejdere, som føler, at de har et større formål, deres arbejde mere, og de er mere tilbøjelige til at blive længere.

De næste fem år

Kigger man fremad er kollaborative palleteringsløsninger velegnede til en bred vifte af industrier, disse omfatter mad og drikkevarer, elektronik og farmaceutiske produkter. Denne tilpasningsevne kombineret med fremskridt inden for cobot-teknologi betyder, at det er sandsynligt, at vi vil se færre og færre arbejdsskader på grund af manuel palletering.

På længere sigt vil den skiftende arbejdsplads gøre det nemmere for medarbejdere at blive på arbejdsmarkedet i længere tid, hvis de vil, mens fabriksoperatørerne forhåbentlig vil opleve både produktivitetsgevinster og øgede indtægter.

Kort sagt kan palletering være en farlig og kedelig opgave. Den slags opgave, som maskiner udmærker sig til. Virksomheder af alle størrelser ville gøre deres menneskelige medarbejdere en tjeneste ved at løfte dem ud af palleteringsroller og i stedet hjælpe dem med at fokusere på mere engagerende og værdifuldt arbejde.

Lad os lade de kollaborative robotter stå for de tunge løft. Bogstaveligt talt.

Universal Robots

Vi mener at kollaborativ robot teknologi er en fordel at bruge i alle aspekter af task-orienteret businesses - uanset hvilken størrelse de har.

Vi mener at den seneste kollaborative robot teknologi burde være tilgængelig for alle businesses. Den nominelle investerings omkostning er hurtigt genvundet, da vores robot arme har en gennemsnitlig genvindingsperiode på kun seks måneder

LinkedIn