Her er top-tre industritrends 2022

UR-robot, Ariane-Group, Frankrig

Et udfordrende og spændende 2021 lakker mod enden. Covid-19 udfordrer igen, og mange arbejder med at omstille sig til manglende arbejdskraft og pressede forsyningskæder. Læs med her og få Universal Robots´ bud på, hvordan 2022 vil udfolde sig i et automatiseringsperspektiv.

Mangel på arbejdskraft, forsyningskrise og Covid-19. Udfordringer har der været nok at for virksomhederne i 2021. Samtidig kører dansk økonomi i højt gear, og kravene til fleksibilitet, kontinuitet og bæredygtighed stiger.

Situationen har fået virksomheder verden over til at gentænke deres produktions- og forsyningskæder og satse på fleksibel automatisering. Disse bevægelser peger frem mod et endnu travlere 2022, og Universal Robots giver dig her et bud på tre trends, som vi vurderer, vil sætte yderligere fart på dine automatiseringsplaner.

Mangel på arbejdskraft og forsyningskrise

Disse altoverskyggende temaer vil vokse med fornyet i styrke i 2022. En stærk dansk økonomi såvel som en stigende global efterspørgsel presser virksomhedernes produktionskapacitet og deres forsyningskæder.

Fleksibel automatisering kan være en nøgle i løsningen af disse udfordringer. I markeder med aldrende arbejdsstyrker og kamp om de unge talenter, kan cobots være løftestang for at øge produktiviteten og tilmed gøre den mere fleksibel. Cobots gør det muligt for virksomhederne at producere tættere på deres markeder og dermed gøre sig mindre sårbare i forhold til skrøbelige forsyningskæder. Derudover kan cobots sikre et bedre arbejdsmiljø, som ruster virksomhederne til at tiltrække nye medarbejdere.

Derfor forventer Universal Robots, at automatisering vil præge ikke blot den industrielle men også den politiske agenda i 2022.

Brancherne robot-specialiserer

Mulighederne med automatisering og cobots bliver stadig mere fintmaskede. I takt med at eksterne udviklere lancerer nye specialapplikationer i UR+universet, stiger antallet af opgaver, som robotterne kan håndtere.

I UR+ lanceres blandt andet løbende nye visio-systemer og gribere, som gør at robotterne kan udføre imponerende specialopgaver.

Derfor ser vi også stigende interesse for cobots inden for brancher som eksempelvis pharma, hvor vi for nylig afholdt et stort fællesnordisk, virtuel arrangement.

Vi forudser at denne innovationsdrevne specialisering vil fortsætte med fornyet kraft i 2022.

Cobots løfter bæredygtighed

Sidst men ikke mindst forventer vi, at bæredygtighedsagendaen vil drive øget automatisering. Ved at producere mere fleksibelt og tættere på markederne kan virksomhederne reducere transportbehov og lagerkapacitet. Man kan producere serierne tættere på leveringsdatoen og nøje tilpasset det aktuelle behov. Cobots øger samtidig præcisionen i produktionsmiljøer med mange emneskift. Dermed kan virksomhederne reducere fejl, minimere overproduktion og hindre materialespild.

En vellykket bæredygtighedsindsats indeholder naturligvis mange elementer og bør være forankret i en samlet strategi hos den enkelte virksomhed. Men fra Universal Robots´ side vurderer vi, at cobots vil spille en væsentligt rolle på den grønne bane i 2022.

God jul og godt nytår

Her på falderebet vil vi fra Universal Robots´ side også takke alle vores kunder og samarbejdspartnere for et fantastisk samarbejde i 2021. Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi ses i 2022!