Fem bud på, hvad det kommende år vil bringe inden for automatisering og robotter.

Vi befinder os i en tid, hvor innovation og ny teknologi er i færd med at omforme vores arbejdspladser og måden, vi arbejder på. Vores samfund bliver stadig mere digitaliseret, og det bliver stadig mere essentielt for alle type af virksomheder at omfavne de nye muligheder. Det gælder også inden for automatisering, som får stadig mere fart på, og hvor vi ser fem klare tendenser i 2023.

Anders Billesø-Beck, Vice President of Strategy and Innovation, Universal Robots
Anders Billesø-Beck, Vice President of Strategy and Innovation, Universal Robots

1. Turnkey-løsninger øger tilgængelighed

De seneste år er der sket store teknologiske fremskridt, men om det gælder robotter, ’machine learning’ eller noget helt tredje, så er det et fællestræk for alle teknologivirksomheder, at ingen kan være gode til det hele.

Det gælder også i robot-verdenen. Et fuldt funktionelt robotsystem forudsætter udvikling af hardware, software og de relevante applikationer, sensorer og interface-løsninger – for bare at nævne nogle af elementerne. Det er derfor, 2023 bliver det store år for turnkey-løsningerne. Original Equipment Manifacturers (OEMs) – virksomheder der udvikler nye applikationer og produkter ud fra allerede eksisterende teknologi – bliver helt centrale i denne proces. De er i stand til at skubbe innovationen fremad ved at kombinere forskellige teknologier og dermed skabe komplette løsninger for de mest almindelige applikationer indenfor eksempelvis svejsning og palletering. Og resultatet? En stadig mere sofistikeret og brugervenlig automatisering.

Den danske OEM Enabled Robotics er et glimrende eksempel på den udvikling. Siden 2016 har virksomheden specialiseret sig i at kombinere to banebrydende teknologier ved at montere kollaborative robotarme, cobots, på selvkørende robotter, de såkaldte AMRs (Autonomous Mobile Robots). Denne hybrid-teknologi er nu at finde i industrien, på varelagre og sågar i hospitalsvæsnets interne logistik.

Disse fantasifulde løsninger vil gøre det lettere at indlemme nødvendig teknologi og der er dermed ikke grænser for, hvordan virksomhederne kan finde nye måder at få robotter og mennesker til at arbejde sammen.

2. Producenterne vil have fleksible løsninger

Industrirobotter vil stadig være vigtige i mange produktionsvirksomheder, men fleksibilitet bliver stadig mere efterspurgt. Her kommer cobots ind i billedet, fordi de i modsætning til de store, stationære og ofte komplekse robotter adskiller sig ved at være mindre og lettere at flytte rundt på og installere. De er skabt til at arbejde sammen med mennesker, er fleksible og lønsomme, hvilket vil være et kerneargument i 2023. Cobot-industrien ser da også ud til at vokse til mere end 16 mia. kr. frem mod 2026, og i det kommende år vil vi se stadig større virksomheder vælge letvægtsrobotter og endnu flere omprogrammerbare robotceller, der kan udføre flere forskellige opgaver inden for f.eks. forpakning, palletering, svejsning og samling.

3. Større løfteevne og rækkevidde giver større udbredelse

I takt med at flere virksomheder vælger cobots, stiger efterspørgslen på højere løfteevne hvilket markedet allerede har reageret på. Vi er begyndt at se robotter med højere løfteøjne og større rækkevidde komme på markeret, og i 2023 begynder Universal Robots at levere UR20, den nyeste cobot, til kunder, der kan se frem til større løfteevne og hastighed i en kompakt løsning. Løfteevnen på 20 kilo vil være meget efterspurgt i palletering, mens rækkevidden på 175 cm især vil være populær i svejseindustrien, og samtidig er det muligt at placere den på mange forskellige underlag eller på hjul, hvilket kun øger fleksibiliteten og skaber endnu flere muligheder for at løse nye automatiseringsopgaver.

4. Stigende efterspørgsel trods global usikkerhed

2021 blev et rekordår for robotter, hvor antallet af robotinstallationer på verdensplan steg med 31 %. Og selvom stigningen efter alt at dømme bliver mindre i 2022, skyldes det hovedsageligt de globale usikkerheder i kølvandet på pandemien og manglen på komponenter. I 2023 forventer vi at den positive udvikling fortsætter, bl.a. fordi manglen på arbejdskraft og særlige fagkundskaber bliver stadig mere udtalt. Især svejseindustrien er ramt af mangel på uddannede medarbejdere, og derfor forudser vi, at udviklingen mod en ny version af industrisamfundet, hvor mennesker og robotter arbejder sammen, vil fortsætte – og at det vil bidrage til udviklingen af mere bæredygtige og robuste virksomheder.

5. Kunderne er med til at udvikle maskinerne

Selvom vi taler meget om samarbejdet mellem mennesker og robotter, så er det stadig det menneskelige samarbejde, der skaber de innovative løsninger. Kunder forstår bedre end nogen andre, hvad deres præcise behov er, og hvordan automatiseringer kan hjælpe dem bedst. Derfor vil robot-virksomheder fremover i langt højere grad involvere slutbrugerne i produktudviklingen- Det vil gavne den enkelte virksomhed, som får en løsning, der passer præcis til dens behov, og robotindustrien får samtidig ny viden, hvilket betyder, at de kan lancere endnu bedre produkter til gavn for hele markedet.
Det har Universal Robots taget konsekvensen af, så produktudviklingen i langt højere grad tager udgangspunkt i kundernes udfordringer, inden designløsningerne kommer på bordet. Og fremover vil vi se mange flere samarbejder mellem robotindustri og kunder.

Alt i alt: I 2023 vil det mere end nogensinde være nødvendigt, at virksomheder er opfindsomme og griber mulighederne for omstilling, hvis de vil udvikle sig. Derfor vil virksomheder være stadig mere afhængige af teknologi og nytænkning i jagten på nye markeder. Og det gør 2023 til et særdeles spændende år inden for automatisering.

Universal Robots

Vi mener at kollaborativ robot teknologi er en fordel at bruge i alle aspekter af task-orienteret businesses - uanset hvilken størrelse de har.

Vi mener at den seneste kollaborative robot teknologi burde være tilgængelig for alle businesses. Den nominelle investerings omkostning er hurtigt genvundet, da vores robot arme har en gennemsnitlig genvindingsperiode på kun seks måneder

LinkedIn