Fem årsager til at større virksomheder vender blikket mod cobots

Stellantis
Stellantis

Når større virksomheder automatiserer deres produktionen, har det typisk været ved hjælp af komplicerede og ofte dyre industrirobotter. Vi ser dog en klar tendens til i stedet at anvende kollaborative robotter (cobots), som et stigende antal større virksomheder nu retter blikket mod. Hvordan kan denne teknologi forbedre virksomhedernes eksisterende produktions-setup og accelere deres automatisering?

Universal Robots’ Chief Commercial Officer, Stacey Moser, kommer her med fem årsager til, hvorfor større virksomheder søger mod cobot-teknologi.

1. Cobots supplerer de traditionelle industrirobotter

For mange store virksomheder er det ikke et spørgsmål om enten/eller. De traditionelle industrirobotter er en afgørende del af produktionen blandt mange virksomheder. Dog hører vi fra større virksomheder, at de i stigende grad søger automatisering og mere fleksibilitet. Noget af det, der er tiltalende ved cobots, er, at de nemt kan integreres i den eksisterende produktion uden de store ændringer i arbejdsgangen. Og fordi de er kompakte med et lille fodaftryk, er det som regel muligt at integrere en cobot uden at foretage ændringer på fabriksgulvet, hvilket naturligvis er en stor fordel i de tilfælde, hvor pladsen er trang. Med en cobot fra Universal Robots følger desuden en branchestandardiseret brugerflade som fx ProfiNet, ProfiSafe og andre Ethernet-baserede protokoller, som er obligatoriske blandt større produktioner, og desuden gør integrationen hurtigere.

Det mest interessante er dog, når cobots arbejder sammen med traditionelle industrirobotter, som fx hos bilproducenten Stellantis, [der anvender cobots på tværs af flere dele af produktionen](https://www.universal-robots.com/case-stories/stellantis/). I Italien har virksomheden allerede en fabrik med industrirobotter og i det allerede automatiserede miljø, anvender de nu også cobots til oliedispensering, hvilket maksimerer produktiviteten. Den løsning har øget kvaliteten og sikkerheden og reduceret ventetiden til nul i den del af produktionen, der før kunne være ramt af nedetid.

2. Manglen på kvalificeret arbejdskraft betyder nye jobformer

De store virksomheder er ikke immune over for manglen på kvalificeret arbejdskraft, og virksomheder må arbejde hårdere i det nuværende miljø for at tiltrække og fastholde medarbejdere. Faktisk viser [nye undersøgelser](https://www.thehrdirector.com/business-news/employment/9-in-10-uk-companies-fail-to-retain-employee-talent-but-these-workplace-changes-could-help/), at store virksomheder har størst udfordringer, når det handler om fastholdelse af medarbejdere.

Cobots kan hjælpe virksomheder med at øge produktionen og omsætningen uden det er nødvendigt at ansætte nye medarbejdere, hvilket må anses som en attraktiv fordel på et konkurrencepræget arbejdsmarked. Men cobots kan også have en mere dybdegående indflydelse på arbejdspladsen ved at aflaste medarbejdere fra gentagende og fysisk krævende opgaver, hvilket skaber sikrere arbejdsmiljøer og frigiver tid, som medarbejderne kan bruge på mere meningsfulde opgaver. Det er desuden almindeligt, at man ser medarbejdere navngive deres cobots, og det er som regel operatøren, der finder på nye måder til at anvende den kollaborative automatisering på fabrikken. Vores store kunder oplever disse fordele og i et udfordret rekrutteringsmiljø giver det dem bedre chancer for at tiltrække og fastholde de folk, de har brug for.

3. Simplificering, modularitet og øget fleksibilitet trender

Cobots besidder nogle vigtige egenskaber, som traditionelle industrirobotter mangler. De er specifikt designet til at have en nem brugerflade, hvilket betyder, at specialviden ikke er et krav for at kunne programmere. De kan desuden nemt flyttes rundt, og hvor mange virksomheder gerne anskaffer sig en cobot specifikt til én bestemt opgave, oplever et stigende antal af virksomheder, herunder også de større, en stor værdi i den fleksibilitet, som cobots tilbyder.

Cobots er bærbare og deres position og roller i produktionen kan nemt ændres afhængig af behovet i produktionen. De kan hænges fra loftet, monteres på en rullende vogn eller endda placeres på en bevægelig robot. Flere programmer kan arkiveres og genanvendes, og det betyder at justeringer og ændringer i produktionen kan klares internt. Det er der i sig selv ikke noget nyt i, da det er det, cobots er designet til, men ønsket fra større virksomheder om at udnytte denne fleksibilitet og vende sig mod mere modulære tilgange til produktionen vokser i takt med, at de forsøger at reagere på øget efterspørgsel efter personalisering og mere usikre markedsforhold. Globale virksomheder gentænker i disse år deres automatisering, produktivitet og forsyningskæder, og dermed også nye tilgange til fabrikslayout.

4. Tekniske fordele har skabt nye muligheder for cobot-teknologi

I årene siden cobots blev introduceret har teknologien udviklet sig hurtigt. Særligt de seneste par år har man inden for maskinlæring og kunstig intelligens set en ændring i den industrielle automatisering, hvor cobots baner vejen. Store virksomheder har et godt udgangspunkt til at begynde at gøre brug af disse nye muligheder fx ved at anvende cobots med maskinlæring for at identificere trends og reducere ineffektivitet. Kombinationen af cobots og AI/maskinlæring vil blive ved med at løse udfordrende opgaver, som man tidligere anså som værende umulige.

5. De har de samme fordele som mindre virksomheder

Slutteligt vender store virksomheder blikket mod cobots af samme årsager som virksomheder af en hvilken som helst anden størrelse: fordi cobots kan hjælpe selv de største virksomheder med at forbedre produktivitet og output samt forbedre kvaliteten. Cobots kan gøre det muligt for virksomheder at reducere spildtid og endda i nogle tilfælde køre en 24/7 produktion. Uanset om produktionstiden udvides eller ej betyder robotpræcisionen, at cobots kan sikre højere ensartethed og skabe en mere stabil productkvalitet. Det betyder alt sammen, at investeringen i en cobot hurtigt tjener sig selv hjem.

Som et eksempel kan nævnes [Melecs EWS](https://www.universal-robots.com/case-stories/melecs-ews/) i Østrig, der ved at anvende en UR5 cobot udstyret med et specialfremstillet greb markant har forbedret pakkeprocessen for printplader og ad den vej øget produktiviteten med 25%. Cobotten, som varetager adskillige steps samtidig og arbejder fejlfrit i treholdsskift, har gjort det muligt for virksomheden at pakke to millioner printplader om året, hvilket understreger cobottens potentiale for at forbedre produktiviteten.

Vi arbejder aktivt med produktionsvirksomheder, der ønsker at implementere cobot-teknologi, som både simplificerer og digitaliserer automatiseringen i deres produktionsmiljøer. I samarbejde med vores stærke økosystem af partnere håndterer vi en række cobots rundt omkring på forskellige fabrikker, som forbedrer produktiviteten og afhjælper manglen på arbejdskraft. Det er altså tydeligt, at der er et stort potentiale i cobotteknologi for store produktionsvirksomheder.

Universal Robots

Vi mener at kollaborativ robot teknologi er en fordel at bruge i alle aspekter af task-orienteret businesses - uanset hvilken størrelse de har.

Vi mener at den seneste kollaborative robot teknologi burde være tilgængelig for alle businesses. Den nominelle investerings omkostning er hurtigt genvundet, da vores robot arme har en gennemsnitlig genvindingsperiode på kun seks måneder

LinkedIn