Montering

Skab præcision og konsistens i skruning, indsætning og montageabejder med vores kollaborative robotter.

Skab præcision og konsistens i skruning, indsætning og montageabejder med vores kollaborative robotter.

En kollaborativ robotarm fra universal robots kan reducere montagetiden, øge produktionshastigheden, og forbedre kvaliteten

Skab reproducerbare, nøjagtige montageprocesser, såsom skruning, møtrikstramning, delmontering og indsætning, og reducer samtidig arbejdsskader fra monotone opgaver. Med de rigtige adaptermekanismer kan UR’s kollaborative robotarme håndtere samling af plastmaterialer, træ, metaller eller andre materialer. Hvis montagerobotten kommer i kontakt med et menneske, begrænser vores patenterede teknologi dens kræfter ved kontakt. UR’s robotter kan desuden programmeres til at fungere i begrænset tilstand, når et menneske kommer ind i robottens arbejdsområde, og genoptage fuld hastighed, når personen går igen.

Universal Robots tilbyder en fremtidssikret platform til små virksomheder, der søger at optimere produktionen. Hvis jeres arbejdsgange ændrer sig, kan robotarmen til montage hurtigt og nemt indsættes i nye konstellationer på grund af sin lille størrelse og det lette design. Intuitiv software gør, at selv de mest uerfarne brugere hurtigt forstår den grundlæggende programmering og kan indstille waypoints, blot ved at rykke robotten i position.

Til skrueopgaver tilbyder det yderste led på UR3 uendelig rotation. Den indbyggede kraft-/momentsensor i e-Series-robotterne gør det muligt at anvende disse direkte i en skrueopgave, uden behov for et kostbart skrueværktøj med momentstyring. Desuden er UR-robotarmenes gentagelsesnøjagtighed på ned til +/-0,03 mm (30 my) perfekt til automatisering af hurtig præcisionshåndtering.

MonteringMonteringMontering
  • På grund af deres lille størrelse og lette robotdesign, kan robotter fra Universal Robots nemt installeres under trange pladsforhold.
  • Alle robotarme fra Universal Robots er IP-54-certificerede. De skal beskyttes, når der arbejdes i miljøer med korroderende væsker.

Frigør dine medarbejdere for gentagne arbejdsopgaver og øg ensartetheden i dine montageprocesser.

Reducer driftsomkostningerne. Med Universal Robots får man alle fordelene ved avanceret robotautomatisering uden de omkostninger, der normalt er forbundet med programmering og opsætning af robotter og særlige afskærmninger. Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid på 195 dage er den hurtigste i robotbranchen.

Nu kan det snavsede, farlige og kedelige arbejde automatiseres, så man undgår belastninger fra monotont og opslidende arbejde og utilsigtede skader. De fleste af de tusindvis af UR-robotter på verdensplan kører uden sikkerhedsafskærmning (efter risikovurdering) side om side med medarbejderne

Udvid produktionsmulighederne med øget kvalitet, ensartethed og produktionshastighed. Det er hurtigt og let at installere robotarmen i nye processer, hvilket giver fleksibilitet til at automatisere næsten alle manuelle opgaver, også ved små partier eller hurtige omstillinger. Robotten kan huske programmer for tilbagevendende opgaver.

UR-robotten kan benyttes til de fleste opgaver inden for samling. Den er pladsbesparende og kan hurtigt programmeres til anvendelse sammen med forskellige maskiner. Udvidelser til robotterne kan tilpasses til produktionsbetingelserne