Đăng kí làm Nhà phát triển UR+

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến cơ hội tham gia cộng đồng nhà phát triển Universal Robots+. Vui lòng điền vào biểu mẫu sau và gửi hồ sơ đăng ký để có quyền truy cập vào nền tảng phát triển thú vị nhất trong ngành.

Are you representing a company?

Thank you for your application

Thank you for showing an interest in our Developer Program. We will process your application and get back to you within 2 days.

Kind regards
Universal Robots

Whoops!

An error occured.
Please try again later.

We have detected that this isn’t your country’s origin language. Do you wish to change the language to x? Yes, change language No, keep it

-

-