Fries Maschinenbau

Fries Maschinenbau

Kort fortalt

Den tyske virksomhed Fries Maschinenbau havde to fokusområder: at følge med konkurrenterne på et stærkt konkurrencepræget leverandørmarked og at fritage medarbejderne for monotone arbejdsopgaver. Den fleksible UR10 fra universal robots var måden til at gøre begge dele på. Siden den blev taget i brug, er produktionen steget, og medarbejderne kan nu fokusere mere på kvalitetskontrol.

Udfordring

På baggrund af det stærkt konkurrenceprægede leverandørmarked havde den tyske producent Fries Maschinenbau som langsigtet mål at strømline virksomhedens produktionsmetoder. En af de opgaver, som ejerne havde fokuseret på gennem længere tid, var dem manuelle læsning af CNC-maskinen.

"Som ejer af en lille virksomhed er jeg klar over, at jeg kun vil kunne holde trit med mine konkurrenter på langt sigt, hvis jeg tager innovative metoder i brug. At læsse en CNC-maskine er en meget monoton opgave, og jeg ser hellere, at mine medarbejdere bruger deres værdifulde kvalifikationer på andre ting", udtaler Anton Fries, grundlægger af og direktør for Fries Maschinenbau GmbH.

Derfor var han på udkig efter en robot, der kunne øge produktiviteten og fritage hans medarbejdere for de monotone arbejdsopgaver. Den ideelle løsning skulle være let at flytte fra en station til en anden på den lille fabrik og have et fleksibelt gribesystem.

Højdepunkter fra casen

Branche Metal og forarbejdning
Land Tyskland
Antal ansatte 10
Robot 1x UR10

Løsning

Universal Robots’ UR10 opfyldte alle Fries Maschinenbaus ønsker og fungerer nu som en alt-i-en-løsning, der lynhurtigt kan bruges til en række anvendelsesområder.

Flere processer - én cobot

I øjeblikket er UR10 udstyret med en dobbelt gribeanordning og i brug ved drejeprocessen. Robotten tager roterende dele fra ladningsbærerne med den første gribeanordning og flytter sig til en anden station, hvor den tager anderledes fat på delen, inden den til sidst klemmer den fast mellem CNC-maskinens drejebænks skruetvinger. Lige inden den nye del klemmes fast, bruger robotten den anden gribeanordning til at fjerne den forarbejdede del.

Vildt hurtigt omprogrammering

"Robotten betyder, at vi kan automatisere produktionsserier fra 50 til 1.000 dele", siger Anton Fries. Det vigtigste for ham er dog, hvor hurtigt den pladsbesparende robot kan omprogrammeres og bruges på forskellige maskiner. Selv uerfarne medarbejdere kan lære at betjene robotterne, og det opfylder et af Anton Fries' centrale krav.

"Det tog kun et par timer at lære dem at programmere og betjene robotarmen. Medarbejderen, der plejer at betjene CNC-maskinen, kan nu føre tilsyn med andre maskiner samtidig, uden yderligere stress. Hertil kommer, at han nu kan koncentrere sig fuldt ud om kvalitetskontrollen," siger Anton Fries, som nu overvejer at anskaffe sig flere robotter til at hjælpe med at optimere arbejdsprocesserne.

Det tog kun et par timer at lære dem at programmere og betjene robotarmen. Medarbejderen, der plejer at betjene CNC-maskinen, kan nu føre tilsyn med andre maskiner samtidig, uden yderligere stress. Hertil kommer, at medarbejderen nu kan fuldt ud kan hellige sig kvalitetskontrol

Anton Fries, Stifter og adm. direktør
UR10 samarbejdende robot, Fries Maschinenbau
UR10 samarbejdende robot, Fries Maschinenbau

Udfordringer, der er løst ved automatisering:

  • Tidligere blev CNC-maskinen læsset manuelt i korte cyklusser af 25-45 sekunder med varierende styktal.
  • Robotten fra Universal Robots har bidraget til at strømline processen og øge produktiviteten markant.

Vigtigste værdiskabende faktorer:

  • Nem programmering
  • Fleksibel omstilling
  • Hurtig tilbagebetalingstid

Opgaver som løses af kollaborative robotter:

  • CNC
  • Maskinpasning