Tillämpningar

Maximera effektiviteten. Öka kvaliteten. Optimera produktionen. Förbättra prestanda. Minska kostnaderna.

Tillämpningar
Plock och placering av samarbetsrobotarmar

Plock och placering av samarbetsrobotarmar

Ge din produktion ett mervärde genom att automatisera monotona plock- och placeringsuppgifter

Öka noggrannheten och minska svinnet genom att placera en robot i orderhanteringen för att plocka och placera ordrar. UR-roboten kan självständigt utföra de flesta plock- och placeringsuppgifter, hålla igång verksamheten och lagret öppet – även när alla medarbetare gått hem för dagen.

Det intuitiva, lättprogrammerade gränssnittet gör UR-robotarmarna perfekta för produktion av mindre volymer. En samarbetande robotarm medför fördelar för din produktivitet och flexibilitet, så att du kan frigöra arbetskraft för viktigare uppgifter.

  • UR-roboten kan självständigt utföra de flesta plock- och placeringstillämpningar
  • Öka produktiviteten och flexibiliteten
  • Enkel programmering gör den perfekt för produktion av mindre volymer
  • Alla Universal Robots robotarmar är certifierade enligt IP54. De behöver skyddas vid drift i våta, rostutsatta miljöer