Tillämpningar

Maximera effektiviteten. Öka kvaliteten. Optimera produktionen. Förbättra prestanda. Minska kostnaderna.

Tillämpningar
Montering med ett samarbete robotarm

Montering med ett samarbete robotarm

En samarbetande robotarm från Universal Robots kan förkorta monteringstiden, öka produktionshastigheten och förbättra kvaliteten

Med rätt adaptermekanismer kan robotarna hantera montering av plast, trä, metaller eller andra material. 

  • Öka kvaliteten med konsekventa resultat
  • Lägre driftkostnad
  • Utöka produktionskapaciteten
  • Öka produktionshastigheten med konsekventa resultat
  • Minska miljöpåverkan
  • Robotförlängningar kan anpassas efter tillverkningskrav