Tillämpningar

Maximera effektiviteten. Öka kvaliteten. Optimera produktionen. Förbättra prestanda. Minska kostnaderna.

Tillämpningar
Limning och svetsning med samarbetsrobotarmar

Limning och svetsning med samarbetsrobotarmar

Minska spillet och öka noggrannheten genom att låta en robotarm från Universal Robots limma och svetsa

En samarbetande robot kan ge ökad flexibilitet, effektivitet och frihet i dina limnings- och svetsningsprocesser.

Flytta roboten till områden där det behövs extra tillämpningsstöd och när uppgiften slutförts kan roboten flyttas igen för drift i andra delar av din produktion.

Förbättra säkerheten på arbetsplatsen genom att låta en robot hantera de farliga arbetsmomenten.

Limning

  • Lämplig för många tillverkningsindustrier inom allt från diskbänkar och fönster till maskin- och fordonsdelar
  • Fördelar klister jämnt på produkten
  • Hög precision och jämnt resultat
  • Förkortar cykeltiden


Svetsning

  • Många typer av svetsning är möjliga att utföra med UR-roboten, till exempel TIG-, MIG-, punkt-, båg-, ultraljud- och plasmasvetsning
  • Ökar tillförlitligheten och kvaliteten
  • Kortare cykler
  • Mindre risk för driftstopp och mindre materialspill
  • Universal Robots robotarmar är certifierade enligt IP54 och behöver extra skydd vid arbete i rostutsatta miljöer.
Hitta återförsäljare

Klicka här