Tillämpningar

Maximera effektiviteten. Öka kvaliteten. Optimera produktionen. Förbättra prestanda. Minska kostnaderna.

Din Industrial robot ansökan?

Ser du inte dina tillämpningsområden i listan? Ingen fara! Du kan också dra nytta av en samarbetande robot. Våra robotar är designade att vara superflexibla verktyg som kan utföra praktiskt taget vilken uppgift som helst.

Våra samarbetande robotarmar kan programmeras att utföra samma uppgifter som en mänsklig arm – med några viktiga undantag. En robotarm har ett större rörelseomfång, blir varken trött eller sjuk och kan arbeta med farliga arbetsuppgifter utan risk för skador. Det är som att ha en bionisk medarbetare.

Kontakta Universal Robots eller din lokala återförsäljare idag för inspiration om hur du kan förvandla en samarbetande robot till en företagspartner som kommer att öka din vinst långt in i framtiden.

Vilken är din bransch?
Hitta återförsäljare

Klicka här