Tillämpningar

Maximera effektiviteten. Öka kvaliteten. Optimera produktionen. Förbättra prestanda. Minska kostnaderna.

Tillämpningar
CNC robotarm

CNC robotarm

Helautomatisera din komponentdesign med en robotarm från Universal Robots

Öka hastigheten och minska risken för arbetsskador som förknippas med arbete i nära anslutning till tunga maskiner.

Universal Robots levererar en framtidssäker plattform för mindre företag som vill optimera sin produktion. Om arbetsflödet förändras kan robotarmen snabbt och enkelt driftsättas i en ny uppsättning.

Intuitiv programvara gör att även den mest oerfarna användare snabbt kan lära sig grunderna i programmeringen och lära roboten dess rörelsemönster genom att bokstavligt styra roboten.

  • UR-roboten kan användas i de flesta CNC-tillämpningar
  • Befria medarbetare från farliga och monotona arbetsuppgifter
  • Lägre driftkostnad
  • Öka hastigheten och precisionen
  • Öka tillförlitligheten och kvaliteten
  • Alla Universal Robots robotarmar är certifierade enligt IP54. De behöver skyddas vid drift i våta, rostutsatta miljöer