Fördelar som förändrar spelreglerna

UR-robotarna är fullmatade med verkligt fantastiska fördelar. Nedan hittar du fem av de mest utmärkande fördelarna med UR-robotarna som haft verkligt avgörande betydelse för robottekniken.
 
Se videon för en visuell presentation av alla fördelar eller läs mer om var och en av dem nedan.

Se video

Enkel programmering

Tack vare den patenterade tekniken kan operatörer utan programmeringserfarenhet snabbt installera och driftsätta våra robotar med intuitiv 3D-visualisering. För helt enkelt robotens arm till de önskade positionerna eller använd pilknapparna på den lättanvända pekskärmen.

Snabb installation

Universal Robots har revolutionerat installationen av robotar och drastiskt minskat tiden för en standardinstallation från veckor till några få timmar. Den genomsnittliga installationstiden som våra kunder uppger är endast en halv dag. Tiden det tar för en oerfaren operatör att packa upp roboten, montera den och programmera en första enkel uppgift ligger vanligen på mindre än en timme.

Flexibel ominstallation

Låt dig inte begränsas av robotar avsedda för ett visst ändamål. Universal Robots system har låg vikt, är platsbesparande och enkla att ominstallera inom flertalet tillämpningsområden utan att produktionsanläggningen behöver byggas om. Det går snabbt och enkelt att flytta roboten till nya processer, vilket ger dig flexibiliteten att automatisera nästan alla manuella uppgifter, inklusive dem med små serier eller snabba omställningar. Roboten kan återanvända program vid återkommande uppgifter.

Samarbetande och säkra robotar

Nu kan du ersätta mänskliga operatörer som har smutsiga, farliga och enformiga arbetsuppgifter och minska förekomsten av belastningsskador och olycksfall. Åttio procent av de tusentals UR-robotar som finns runt om i världen är i drift utan avskärmning bredvid mänskliga operatörer (efter en riskbedömning). Säkerhetssystemen i våra robotar är godkända och certifierade av TÜV (den tyska kontrollorganisationen Technischer Überwachungsverein).

Robotbranschens kortaste återbetalningstid

Universal Robots ger företag åtkomst till alla fördelar med avancerad robotautomatisering, helt utan de traditionella merkostnader som förknippas med robotprogrammering, installation samt dedikerade och avskärmade arbetsceller. Det här gör att robotautomatisering blir prisvärd för små och medelstora företag, körning av små produktpartier och andra uppställningar där det annars skulle vara för dyrt. Våra data visar att våra cobotar i genomsnitt återbetalar sig själva på 10,5 månader. Den snabbaste återbetalningstiden som vi registrerat är 34 dagar. Det här uppnåddes när den amerikanska tillverkaren av brandbekämpningsutrustning Task Force Tips tog i bruk fyra cobotar på sin fabrik i Indiana. Man uppnådde ROI när dramatiskt färre maskindriftstopp gav anställda mer tid att fokusera på mer värdeskapande arbete, samt genom högre produktkvalitet och större tillverkningsflexibilitet.