Om Universal Robots

Vår målsättning är att förse företag i alla storlekar och över hela världen med säkra, flexibla och användarvänliga robotar. Läs mer om Universal Robots och vad vi vill uppnå här.

Ansvarsfullt företagande

Vi tror på att tillhandahålla produkter av högsta kvalitet, tillverkade under bästa tänkbara arbetsförhållanden, för alla inblandade i processen. Våra samarbetspartner, och våra partners partner, förväntas hålla samma höga klass när det handlar om att leverera ansvarsfulla produkter.

  • Vi anlitar inte minderåriga som arbetskraft – direkt eller indirekt.
  • Vi tillämpar inte tvångsarbete – direkt eller indirekt.
  • Vi diskriminerar inte på grundval av etnisk tillhörighet, kön, trosuppfattning, språk, politisk åskådning, fattigdom, sexuell läggning, ålder, funktionshinder osv.
  • Vi har en sund arbetsmiljö – fysiskt och psykiskt. Och vi tecknar avtal med alla våra anställda och betalar lagstadgad lön.
  • Vi tar ansvar för miljön.
  • Vi godtar eller överser inte med korruption.
Ur Cta Box News Center
Ta del av de senaste nyheterna från Universal Robots

Läs mer

Ur Cta Box Press Materials
Hämta pressmaterial

Läs mer

Ur Cta Box Our Beliefs
Det här är våra värderingar

Läs mer