Om Universal Robots

Vår målsättning är att förse företag i alla storlekar och över hela världen med säkra, flexibla och användarvänliga robotar. Läs mer om Universal Robots och vad vi vill uppnå här.

Om UR

Vi anser att samarbetande robotteknik kan innebära fördelar för alla företag med praktiska arbetsmoment – oavsett storlek.

Våra robotarmar är avancerade verktyg som kan användas av produktionspersonal på alla nivåer för att höja produktiviteten, minska risken för arbetsskador och skapa en mer positiv arbetsmiljö. Med hjälp av en robotarm från Universal Robots kan man automatisera och skapa integrerade processer för arbetsmoment som är monotona eller riskfyllda. Medarbetarna kan i stället tilldelas uppgifter som innebär nya utmaningar.

Vi anser att den senaste, samarbetande robottekniken ska vara tillgänglig för alla företag. Den nominella investeringskostnaden hämtas snabbt in, eftersom våra robotarmar har en genomsnittlig återbetalningstid på bara sex månader.

Vår målsättning är att skapa en bättre värld, en robot i taget.

Vi är Universal Robots.

Ur Cta Box News Center
Ta del av de senaste nyheterna från Universal Robots

Läs mer

Ur Cta Box Our Beliefs
Det här är våra värderingar

Läs mer

Ur Cta Box Career
Vill du arbeta på Universal Robots?

Läs mer