Fallstudier

Universal Robots robotarmar används i hundratals produktionsmiljöer varje dag. Nedan har vi samlat en rad fallstudier, där automatiseringsrobotar har använts för att utföra arbetsuppgifter i produktionen.

Scott Fetzer Electrical Group

Mobila robotkollegor på hjul ökar produktiviteten och förbättrar arbetssäkerheten på Scott Fetzer Electrical Group

I korthet
En mobil flotta av robotar från Universal Robots mottar nu dagliga arbetsorder och löser ständigt föränderliga uppgifter hos den diversifierade elektroniktillverkaren Scott Fetzer Electrical Group (SFEG) i Tennessee, USA. De samarbetande robotarna har optimerat produktionen med 20 procent och övertagit monotona och potentiellt farliga uppgifter från medarbetare som nu kunnat omfördelas till mer givande arbetsuppgifter.

 

Återbetalningstid:
12-14 månader

Utmaning
SFEG sökte efter sätt att göra SFEG mer konkurrenskraftiga på den globala arenan och samtidigt använda den befintliga utrustningen på ett bättre sätt.

”En av våra största utmaningar är vår diversifierade tillverkning och att de flesta av våra linjer inte är igång hela tiden, så det var en mycket stor utmaning att hitta ett sätt att driftsätta robotar på linjen i traditionell mening”, säger Matthew Bush, Director of Operations på SFEG.

”Vi ville bygga en mobil och flexibel robotbaserad arbetsstyrka. Det enda sättet vi kunde åstadkomma detta var med en samarbetande robot. Vi såg endast ett fåtal möjligheter och UR-roboten var den enda roboten som vi trodde kunde utföra arbetsuppgifterna. Den har hastigheten och precisionen hos en industrirobot samtidigt som den kan flyttas runt i produktionen och arbeta bredvid människor.”

Lösning
SFEG placerade UR-robotarna på piedestaler med hjul och bygger nu upp en flotta av mobila UR-robotar som driftsätts i hela plåtavdelningen, där de integreras i hela produktionscykeln, från skärning av utgångsämnen i stanspress till formning, bockning och slutmontering av de elektriska komponenterna. Ytterligare robotar planeras bistå tornpressarna och kantpressarna.

”Vi vill ha robotar på standby som väntar på uppgifter att utföra. När personalen kommer på morgonen har vi skrivit ut arbetsorder till de medarbetare som då rullar robotarna till rätt position för dagens arbetsuppgifter.”

Robotarna som arbetar på motorlinjen är en UR5 och en UR10. UR5-roboten står vid linjens slut alldeles i närheten av en medarbetare som räcker över en motordel till roboten. UR5-roboten plockar upp delen, placerar den i en hållare, plockar upp en trådskärare och klipper trådarna, innan den placerar delen så att UR10-roboten kan plocka upp den och placera den på ett transportband för slutmontering. UR5-roboten klipper 16 000 trådar varje dag – en arbetsuppgift som tidigare utfördes manuellt.

”Det är en uppgift som kan ge karpaltunnelsyndrom. Därför tyckte vi att det här var en bra plats att placera robotar – låt dem få karpaltunnelsyndom!” säger Bush.

De två UR-robotarna samarbetar och kommunicerar sin position till varandra via Modbus-anslutningar.

”Vi kan koppla samman flera robotar och läsa av TCP-anslutningar och robotarnas status i Modbus. Vi kan också vidarebefordra information till andra programpaket och samla in data. Det öppnar upp en mängd möjligheter och vi har bara sett början”, säger Jamie Cook, förste ingenjör vid SFEG, som lyfter fram att implementeringstiden förkortats med mellan en tredjedel till hälften jämfört med tidigare robottillämpningar.

En av de nya tillämpningarna där UR-robotar nu används för datainsamling är i driftstester av nya konstruktioner där en liten motor som tillverkats vid SFEG placeras inuti kundprodukten.

Roboten slår på och av produktens reglage, startar och kör den under en minut och stänger sedan av den i 30 sekunder och upprepar detta under de kommande 400 timmarna. Roboten samlar in information om testet, exempelvis maximal strömstyrka, genomsnittlig strömstyrka och antalet avslutade cykler samt skickar vidare informationen för datalagring.

”Det är ett snabbt sätt för oss att utföra livscykeltester. Vi behövde inte montera upp en massa utrustning och det första programmet tog oss bara cirka 5 minuter att skapa”, säger Matt Bush.

”Det har faktiskt gjort det möjligt för våra kunder att ta del av själva testningen och de tycker det är roligt att se oss använda ny teknik för att snabbare få ut vår design i produktion. Det ger oss en fördel gentemot våra konkurrenter längre bort i lågprisländer. Nu vinner vi order mot kinesiska konkurrenter och kan flytta hem arbetstillfällen som tidigare försvunnit till Kina.”

En annan arbetsuppgift som numera utförs av den mobila flottan av UR-robotar är applicering av epoxi på mönsterkort.

”Tidigare förberedde personalen en stor serie med mönsterkort som de stod och applicerade tvåkomponentsepoxi på manuellt och skickade vidare på linjen för härdning. Idag utför roboten de uppgifterna hela dagen vilket gjort det möjligt för oss att gå över till ett enstyckesflöde”, säger Bush.

”Detta är ett bra exempel på en tillämpning där det inte skulle fungera att ha en stationär robot eftersom vi behöver kunna flytta roboten in och ut ur arbetscellen varje dag för att demontera epoximaskinen och städa upp i arbetscellen”, fortsätter Matthew Bush.

”Vi tittar på allt vi designar nu för att vara säkra på att vi kan montera produkten med en robot. Om vi inte kan montera den med en robot måste vi gå tillbaka till ritbordet och försöka igen.”


Fakta om företaget

Företagets namn

Scott Fetzer Electrical Group.

 

Land

USA

 

Företagets storlek

124 anställda

 

Bransch

Elektronik och teknik, metall- och maskinindustrin

Uppgifter

Dosering, livscykeltest, maskinbetjäning, plock och placering

 

Lösta automatiseringsutmaningar

En flexibel och mobil robot ger en ökad konkurrenskraft och produktionsvolym vid blandade och korta produktionsserier. Medarbetarna befrias från påfrestande och monotona arbetsuppgifter. 

 

Faktorer bakom investeringsbeslut

Flexibel, enkel programmering, samarbetsvänlig och säker.

UR5 & UR10
UR5 & UR10
Hitta återförsäljare

Klicka här

Klicka här för att se alla fallstudier