Branscher

Minska kostnaderna. Förbättra prestanda. Optimera produktionen. Öka kvaliteten. Öka intäkterna.

Branscher
Delade robotarmar bidra till att utveckla och förnya den vetenskapliga och forskningssamfund

Delade robotarmar bidra till att utveckla och förnya den vetenskapliga och forskningssamfund

Precision. Automatiserad.


UR-robotar används inom vetenskap och forskning för att hjälpa till att utveckla innovativa lösningar och skapa en grund för objektiv informationsinsamling och analys.

Om precision och konsekventa resultat är nyckeln till framgång för ditt projekt – då kan en robot vara svaret. En robot följer konsekvent och upprepat exakt samma rörelsemönster och fördefinierade arbetsflöden med minimala avvikelser, vilket ger optimala förhållanden för undersökning och analys.

Se våra exempel på fallstudier nedan eller kontakta din lokala återförsäljare för mer information och för att ta reda på vilken robot som passar för automatiseringen av dina arbetsuppgifter.

Relaterade tillämpningar
Hitta återförsäljare

Klicka här