Branscher

Minska kostnaderna. Förbättra prestanda. Optimera produktionen. Öka kvaliteten. Öka intäkterna.

Branscher
Robotarmar kan användas på plast och polymerframställning

Robotarmar kan användas på plast och polymerframställning

Få ökat mervärde och förbättrad säkerhet i plast- och polymerproduktionen.


Universal Robots industrirobotar kan användas i alla delar av plast- och polymerproduktionen, inklusive friläggning, in- och utmatning av mönsterkort samt plock- och placeringsprojekt.

Samarbetande robotar lämpar sig också väl för att minska antalet monotona arbetsuppgifter för medarbetarna och utöka produktionskapaciteten. Om produktionsbehoven ändras kan du öka eller minska produktionstakten utan att behöva justera personalstyrkan.

Flera av dina produktionssteg kan automatiseras – även då det inte finns någon i närheten. Minska personalens exponering för skadliga gaser som avges under framställningen av plaster och polymerer. Skydda produktionslinjer mot plastspån och vassa föremål.

Se våra exempel på fallstudier nedan eller kontakta din lokala återförsäljare för mer information och för att ta reda på vilken robot som passar för automatiseringen av dina arbetsuppgifter.

Hitta återförsäljare

Klicka här