Branscher

Minska kostnaderna. Förbättra prestanda. Optimera produktionen. Öka kvaliteten. Öka intäkterna.

Branscher
Öka din produktivitet i metall och maskinbearbetande industri med industri robotarm

Öka din produktivitet i metall och maskinbearbetande industri med industri robotarm

Förbättra precisionen i dina verktygsmaskiner och delar med automatisering


Verktygsmaskiner och delar med 0,1 mm noggrannhet – varje gång. Anpassa snabbt produktionslinjer för nya produkter med Universal Robots snabba, flexibla driftsättning. Ge din verksamhet ett mervärde med en samarbetande robotarm som betalar sig.

Med en industrirobot som slutför metall- och maskinuppgifter kan du öka din produktivitet samtidigt som du förkortar ledtiden. Flexibiliteten hos våra robotar ger dig möjlighet att driftsätta din robot i olika delar av produktionen efter behov.

Minska risken för arbetsskador och öka precisionen genom att låta en maskinrobot utföra komplexa uppgifter som kräver arbete i nära anslutning till farliga maskiner.

Se våra exempel på fallstudier nedan eller kontakta din lokala återförsäljare för mer information och för att ta reda på vilken robot som passar för automatiseringen av dina arbetsuppgifter.