Branscher

Minska kostnaderna. Förbättra prestanda. Optimera produktionen. Öka kvaliteten. Öka intäkterna.

Branscher
Biltillverkning inom bilindustrin görs av robotar

Biltillverkning inom bilindustrin görs av robotar

Växla upp din verksamhet med Universal Robots

Öka flexibiliteten och säkerheten i din produktionslinje med en samarbetande robot. Universal Robots kan ge ökat värde i flera steg för produktionen inom fordonsindustrin och flygteknik.

En robot från Universal Robots kan användas i robotstyrda biltillverkningssystem precis som andra robotar för bil- eller fordonsindustrin. Robotarna kan användas i farliga miljöer där hög kvalitet och precision är verksamhetskritiskt för produktionen som till exempel motorgjuterier, lasermaskiner, formpressar, formningsmaskiner samt paketerings- och palleteringslinjer.

Dessutom kan robotarna från Universal Robots användas för iskruvning, montering, etikettering och hantering och vid kvalitetskontroller. Se våra exempel på fallstudier nedan eller kontakta din lokala återförsäljare för mer information och för att ta reda på vilken robot som passar för automatiseringen av dina arbetsuppgifter.

Hitta återförsäljare

Klicka här