O firmie Universal Robots

Zależy nam na dostarczaniu bezpiecznych, elastycznych i łatwych w użyciu robotów firmom o każdej wielkości, na całym świecie. Dowiedz się więcej na temat firmy Universal Robots i tego, co chcemy osiągnąć.

Odpowiedzialność biznesu

Wierzymy w dostarczanie produktów najlepszej jakości, wytworzonych w najlepszych możliwych warunkach, dla każdej osoby zaangażowanej w ten proces. Nasi partnerzy oraz ich partnerzy muszą przestrzegać takich samych, wysokich standardów w zakresie dostarczania odpowiedzialnych produktów.

  • Nie zatrudniamy dzieci – bezpośrednio ani pośrednio.
  • Nie stosujemy pracy przymusowej – bezpośrednio ani pośrednio.
  • Nie stosujemy dyskryminacji na tle rasowym, płci, wyznania, języka, przekonań politycznych, statusu majątkowego, preferencji seksualnych, wieku, niepełnosprawności, itp.
  • Zapewniamy zdrowe środowisko pracy – zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Stosujemy wyłącznie umowy o pracę i nie zaniżamy wynagrodzeń.
  • Jesteśmy środowiskowo odpowiedzialni
  • Nie przyjmujemy ani nie tolerujemy korupcji.
Ur Cta Box News Center
Zobacz aktualności Universal Robots

Więcej

Ur Cta Box Press Materials
Pobierz materiały prasowe

Więcej

Ur Cta Box Our Beliefs
W co wierzymy

Więcej