Branże

Obniż koszty. Popraw wyniki. Optymalizuj produkcję. Popraw jakość. Zwiększ przychody.

Branże
Przemysłowe ramiona robota może być używane w produkcji tworzyw sztucznych i polimerów

Przemysłowe ramiona robota może być używane w produkcji tworzyw sztucznych i polimerów

Zapewnienie wartości dodanej i zwiększenie bezpieczeństwa produkcji tworzyw sztucznych i polimerów


Roboty przemysłowe UR można wykorzystać we wszystkich obszarach produkcji tworzyw sztucznych i polimerów, wliczając w to oddzielanie, ładowanie oraz rozładowywanie obwodów drukowanych, a także podnoszenie i umieszczanie.

Roboty współpracujące sprawdzają się również w ograniczaniu powtarzalnych zadań dla pracowników, równocześnie poszerzając możliwości produkcyjne. W przypadku potrzeby zmian możesz zwiększyć lub zmniejszyć produkcję bez konieczności dostosowywania liczby zaangażowanych pracowników.

Wiele etapów produkcji można zautomatyzować – nawet, jeśli w pobliżu nikogo nie ma. Zmniejsz narażenie pracowników na kontakt ze szkodliwymi gazami emitowanymi podczas produkcji tworzyw sztucznych i polimerów. Chroń linie produkcyjne przed wiórkowaniem z tworzyw sztucznych oraz ostrymi przedmiotami.

Zapoznaj się z poniższymi przykładami lub skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, aby uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się, który robot jest odpowiedni do automatyzacji Twoich zadań.