Branże

Obniż koszty. Popraw wyniki. Optymalizuj produkcję. Popraw jakość. Zwiększ przychody.

Branże

Współpracujące ramiona robotyczne firmy Universal Robots usprawniają wydajność i zapewniają wartość dodaną w niezliczonej ilości branż każdego dnia. Poniżej zamieszczono przykłady wykorzystania robota współpracującego do zautomatyzowania swojej branży.

Motoryzacja i podwykonawcy

Motoryzacja i podwykonawcy

Przeglądaj branże

Żywność i rolnictwo

Żywność i rolnictwo

Przeglądaj branże

Meble i sprzęt

Meble i sprzęt

Przeglądaj branże

Elektronika i technologia

Elektronika i technologia

Przeglądaj branże

Metale i obróbka

Metale i obróbka

Przeglądaj branże

Tworzywa sztuczne i polimery

Tworzywa sztuczne i polimery

Przeglądaj branże

Przemysł farmaceutyczny i chemiczny

Przemysł farmaceutyczny i chemiczny

Przeglądaj branże

Badania i rozwój

Badania i rozwój

Przeglądaj branże

Twoja branża?

Twoja branża?

Przeglądaj branże