Bransjeområder

Reduser kostnader Forbedre ytelse Optimaliser produksjon. Øk kvalitet. Øk inntjening.

Bransjeområder
Robotarmer kan brukes på plast og polymerproduksjonen

Robotarmer kan brukes på plast og polymerproduksjonen

Tilført verdi og økt sikkerhet i produksjon av plast og polymerer


URs industriroboter kan bruke på alle områder innenfor produksjon av plast og polymerer, bl.a. fjerning av innløp, innlasting og utlasting av printkort, og plukk og plasser-prosjekter.

Samarbeidende roboter er også gode til å redusere mengden av repetitivt arbeid for medarbeiderne, samtidig som produksjonskapasiteten økes. Hvis produksjonsbehovene endrer seg, kan du øke eller reduseres produksjonen, uten å måtte gjøre endringer i arbeidsstokken.

En rekke produksjonstrinn kan automatiseres – og det trenger ikke være noen til stede en gang. Reduser medarbeidernes eksponering for helseskadelige gasser som avgis under produksjon av plast og polymerer. Beskytt produksjonslinjer mot plastspon og skarpe gjenstander.

Se brukseksemplene våre nedenfor eller kontakt din lokale distributør for å få mer informasjon og finne ut hvilken robot som er den riktige til automatisering av dine oppgaver.

Finn distributør

Klikk her