Bransjeområder

Reduser kostnader Forbedre ytelse Optimaliser produksjon. Øk kvalitet. Øk inntjening.

Bransjeområder
Landbruksbaserte næringsindustrien økte med robotarmer

Landbruksbaserte næringsindustrien økte med robotarmer

Bring produktiviteten i din bedrift til nye høyder med UR-roboter

UR's samarbeidende industriroboter passer som hånd i hanske i din matproduksjonskjede. Faktisk så er ytterpanelet på robotene designet spesifikt for å redusere risikoen for ansamling av støv og rusk. De utgjør en hermetisk lukket enhet som kan brukes i miljøer hvor hygienen står i høysetet.

I travle perioder kan UR-robotene gå døgnet rundt og sørge for kontinuerlig produktivitet i bedriften. De kan settes til å utføre ulike oppgaver og omprogrammeres etter behov, på tvers av bruksområder og så ofte man vil.

En UR-robot i produksjonen kan også bidra til å redusere risikoen for medarbeidere skades som følge av repetitive oppgaver. Tunge emballeringsoppgaver er ikke lenger en utfordring for de ansatte, da robotene alltid er koblet inn og klar til å arbeide – uten behov for hvile. Se brukseksemplene våre nedenfor eller kontakt din lokale distributør for å få mer informasjon og finne ut hvilken robot som er den riktige til automatisering av dine oppgaver.

Finn distributør

Klikk her