Případy

Robotická ramena Universal Robots se denně používají ve stovkách výrobních prostředí. Níže najdete výběr případů, kde se automatizační roboti používají k provádění výrobních úkolů.

Scott Fetzer Electrical Group

Mobilní roboti na kolečkách zvyšují produktivitu a bezpečnost pracovníků ve společnosti Scott Fetzer Electrical Group

Stručně
Flotila mobilních robotů Universal Robots v současnosti plní rozmanité úkoly společnosti Scott Fetzer Electrical Group (SFEG) se sídlem v Tennessee, která se zabývá výrobou elektroniky na bázi smíšené produkce velkého počtu malých výrobních dávek. Použitím kooperativních robotů bylo dosaženo 20procentní optimalizace výroby, ve které roboti převzali od zaměstnanců monotónní a potenciálně nebezpečné pracovní úkony, takže zaměstnanci se nyní mohou věnovat užitečnější práci.

 

Doba návratnosti investice:
12–14 měsíců

Problém
Společnost SFEG hledala způsoby, jak by v globálním měřítku mohla zvýšit svoji konkurenceschopnost a současně lépe využít své stávající strojní vybavení.

„Jedním z našich největších problémů je široký produktový mix s malými výrobními dávkami a většina našich výrobních linek neběží nepřetržitě, proto najít tradiční způsob zapojení robotů do výroby bylo velmi obtížným úkolem,“ říká Matthew Bush, vedoucí provozu společnosti SFEG.

„Chtěli jsme vybudovat systém mobilních, flexibilních robotů. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, bylo použít robota kooperativního typu. Měli jsme jen několik nabídek a robot UR byl podle našeho názoru jediný, který byl schopen požadovanou práci vykonávat. Má rychlost a preciznost standardního průmyslového robota, a navíc může být přemísťován a může pracovat bok po boku s lidmi.“

Řešení
Společnost SFEG umístila roboty UR na podstavce s kolečky a nyní buduje flotilu mobilních robotů UR pro použití v oddělení tabulového plechu. Roboti budou integrováni do celého výrobního cyklu, od stříhání polotovarů na stříhacím lisu přes tvarování a ohýbání po finální montáž elektrických součástek. Použití dalších robotů je plánováno pro účely pomoci při obsluze lisů s otočnou hlavou a ohraňovacích lisů.

„Chceme mít roboty, kteří budou v pohotovosti čekat na provedení pracovního úkolu, kterým budou pověřeni. Pro zaměstnance, kteří ráno přijdou do práce, budeme mít vytisknuté pracovní příkazy, podle nichž pracovníci odvezou roboty na odpovídající místa k vykonávání úkolů daného dne.

Na lince pro výrobu součástí motorů pracují roboti UR5 a UR10. Robot UR5 se nachází na konci linky vedle zaměstnance, který robotovi podává motorové díly. Robot UR5 díl uchopí, vloží jej do držáku, potom uchopí nůžky na drát, aby odstřihl dráty, a následně předá díl robotovi UR10, který jej zvedne a položí na pásový dopravník pro konečnou montáž. UR5 denně odstřihne 16 000 drátů, což je práce, která se dříve prováděla ručně.

„Je to činnost, při které hrozí nebezpečí syndromu karpálního tunelu. Napadlo nás tedy, že to je ideální místo pro nasazení robotů – ať dostanou syndrom karpálního tunelu oni,“ říká Bush.

Dva roboti UR pracující v tandemu spolu komunikují a navzájem se informují o své pozici prostřednictvím zásuvkových spojů Modbus.

„Můžeme spolu propojit více robotů a přes Modbus získávat informace o TCP spojení a stavu robotů.“ Můžeme také odesílat informace do jiných softwarových systémů a shromažďovat data. Otevírá nám to dveře ke spoustě příležitostí, kterými se teprve nyní začínáme zabývat,“ říká Jamie Cook, hlavní inženýr společnosti SFEG, podle něhož je doba implementace zkrácena na třetinu až polovinu ve srovnání s jinými roboty.

Jeden z nových způsobů použití robotů UR ke sběru dat je v oblasti testování nových konstrukcí, kde je do výrobku vkládán malý motor vyráběný ve společnosti SFEG.

Robot výrobek po dobu 400 hodin opakovaně zapíná a vypíná – nechává jej minutu běžet a následně jej na 30 sekund vypne. Během testování robot shromažďuje data, jako je například maximální intenzita proudu, průměrná intenzita proudu a počet uskutečněných cyklů, a odesílá tyto údaje do úložiště dat.

„Je to pro nás rychlý způsob testování životního cyklu. Nemuseli jsme připravovat spoustu vybavení; počáteční naprogramování nám trvalo pouze asi 5 minut,“ říká Matt Bush.

„Do testování jsme navíc mohli zapojit i svého zákazníka, pro kterého bylo zajímavé sledovat, jak pomocí nové technologie zkracujeme dobu mezi projektováním a vlastní výrobou. To nám dává výhodu oproti našim konkurentům v tisíce kilometrů vzdálených nízkonákladových zemích. Daří se nám nyní získávat zakázky na úkor čínských konkurentů a také práci, která byla dříve rovněž vykonávána v Číně.“

Další činností, kterou nyní vykonávají roboti UR, je vyplňování desek s plošnými spoji epoxidovou pryskyřicí.

„Dříve zaměstnanci museli vždy smontovat velký počet desek plošných spojů, které pak vestoje ručně vyplňovali dvousložkovou epoxidovou pryskyřicí a ukládali na vytvrzovací linku. Dnes tuto činnost vykonávají celý den roboti, takže celá výroba může probíhat souvisle a naráz,“ říká Bush.

„Toto je příklad aplikace, která by se stacionárním robotem nebyla možná, protože robota musíme každý den přemísťovat do výrobní buňky a zpět, abychom mohli rozmontovat zařízení na epoxidovou pryskyřici a vyčistit buňku,“ říká vedoucí provozu.

„Na každý svůj nový design se nyní díváme z pohledu toho, aby bylo možné provádět montáž s pomocí robota. Pokud k montáži nelze použít robota, musíme se vrátit zpět k rýsovacímu prknu a zkusit to znovu.“


Fakta o společnosti

Název společnosti

Scott Fetzer Electrical Group.

 

Země

USA

 

Velikost společnosti

124 zaměstnanců

 

Odvětví

Elektronika a technologie, kovy a obrábění

Úkoly

Dávkování, testování životního cyklu, obsluha strojů, odběr a ukládání

 

Vyřešené problémy automatizace

Zvýšená konkurenceschopnost a výrobní kapacita při širokém produktovém mixu s malými výrobními dávkami za použití flexibilního, mobilního robota. Osvobození zaměstnanců od namáhavých a monotónních pracovních úkonů. 

 

Klíčové hodnoty

Flexibilita, snadné programování, kooperace a bezpečnost.

UR5 & UR10
UR5 & UR10
Najít distributora

Klikněte zde

Klikněte zde pro zobrazení všech případů