Případy

Společnost Universal Robots pomáhá automatizovat automobilový průmysl ve společnosti Continental Automotive – ve Španělsku

Continental Automotive Španělsko

UR10 v centru procesu přechodu na Industry 4.0 zkracují dobu přestavení o 50 %

Stručně:     

Nadnárodní společnost je dobrým příkladem změny, která probíhá v průmyslu; jakožto čelní společnost v automobilovém průmyslu je Continental zdaleka nejvíce robotizovaným španělským výrobcem v oboru a průkopnickou společností, která přechází na Industry 4.0. V roce 2016 se společnost rozhodla nakoupit několik kolaborativních robotů UR10 za účelem automatizace výroby a manipulace s deskami s tištěnými spoji, čímž se jí podařilo zkrátit dobu přestavení stroje o 50 % ze 40 na 20 minut ve srovnání s ručním prováděním dané činnosti.

 

Úkoly:

Společnost Continental je neustále se rozvíjející společnost, která se během svého dosavadního 25letého působení v automobilovém průmyslu vždy zaměřovala na inovace a díky tomu získala mnoho významných projektů, a to v konkurenci ostatních špičkových hráčů.

Cyril Hogard, ředitel závodu společnosti Continental Automotive ve Španělsku zdůraznil, že jedním z hlavních úkolů v tomto průmyslovém odvětví je zlepšovat produktivitu vzhledem k tomu, že společnost působí v odvětví se silnou konkurencí. Když poprvé před 2 lety slyšel o kolaborativních robotech, dospěl rychle k přesvědčení, že kolaborativní roboti budou představovat úhelný kámen růstu společnosti Continental Automotive v prostředí Industry 4.0 mimo jiné díky rychlé a snadné integraci, minimální údržbě a lepší produktivitě.

Řešení:

Společnost Continental Automotive ve Španělsku si zvolila roboty Universal Robots k provádění úkolů manipulace s deskami s tištěnými spoji a dalšími komponenty a jejich validace během výrobního procesu, což je monotónní a stále opakovaná práce, která zároveň vyžaduje přesnost a jemnost.

Nejprve nainstalovala dva roboty UR10 pro zakládání a vyjímání desek s tištěnými spoji a pro montáž komponentů. V současnosti je nainstalováno šest robotů UR10 a instalace tří dalších UR10 je v projektové fázi.

První projekt byl spuštěn se zvláštním nadšením, protože používání kolaborativních robotů znamenalo pracovat s průlomovou technologií s procesy založenými na moderní robotické filozofii v souladu s novým konceptem Industry 4.0, který předznamenává vznik inteligentní továrny (Smart Factory), kde klíčem je automatizace a Internet věcí (IIOT).

Zavedení robotů UR realizoval inženýr Víctor Cantón, který přijal tuto výzvu navzdory tomu, že do té doby neměl s robotikou žádné zkušenosti. Nicméně během pár týdnů se seznámil se základními principy kolaborativních robotů UR a byl schopen zahájit programování. To, že měl k dispozici robota UR ve velmi raném stádiu projektu, mu umožnilo provádět testy a výpočty cyklu a pohybů v laboratoři, čímž se zavedení robotů zjednodušilo a urychlilo.

Výhody:

Kolektiv Continental je s výsledky zavedení kolaborativních robotů UR na své výrobní lince velmi spokojen:

Kontrola a flexibilita: Společnosti se podařilo udržet kontrolu nad rozhodnutími, jež robot přijímá, díky jednoduchému programování; veškerá elektronika a řídicí jednotky robota jsou umístěny společně v centrálním místě, což umožňuje provádět změny programování bez pomoci externích odborníků.  

Menší zatížení pro pracovní kolektiv: Příchod kolaborativních robotů znamenal změnu v roli obsluhujících pracovníků, kteří již nemusejí provádět monotónní práce, jako je přesun komponentů z jedné stanice do další. Mohou se teď soustřeďovat na kvalifikované práce, které přispívají ke zlepšování výroby.

Snížení nákladů: Automatizace práce na přesouvání dílů a komponentů umožnila společnosti snížit provozní náklady tím, že zkrátila doby přestavení strojů o 50 % z 40 na 20 minut ve srovnání s ručním prováděním dané práce.

Bezpečnost: kolektiv ve společnosti Continental je velmi spokojen s bezpečnostními opatřeními souvisejícími s kolaborativními roboty. Např. může obsluha vstoupit do buňky kdykoli a robot se okamžitě zastaví díky přídavným senzorům, jež zastaví pohyby, když se obsluha přiblíží k robotovi.


Fakta o společnosti

Název společnosti:

Continental Automotive Španělsko

Země:
Španělsko

Velikost společnosti:
600 zaměstnanců, Rubí (Barcelona)

Výrobky:
Přístrojové desky automobilů

více než 4 mil. vyrobených produktů za rok

Odvětví:
Automobilový průmysl

Úkoly:
Odběr a ukládání, obsluha strojů

Vyřešené výzvy v oblasti automatizace:
Zlepšení produktivity zkrácením doby přestavení o 50 % ze 40 na 20 minut Jednoduché programování a zavedení umožnilo společnosti Continental udržet si kontrolu nad roboty za pomoci vlastního personálu

Klíčové hodnoty:
Snadné programování, flexibilita, spolupráce a bezpečnost zaměstnanců.

UR5
UR5
Chcete začít s kolaborativními roboty?

Klikněte sem

Klikněte zde pro zobrazení všech případů