O společnosti Universal Robots

Přijali jsme závazek dodávat bezpečné, flexibilní a snadno použitelné roboty podnikům všech velikostí po celém světě. Vyhledejte si zde další informace o společnosti Universal Robots a o tom, čeho chceme dosáhnout.

Naše přesvědčení

Naší nejvyšší prioritou je vytváření oboustranně výhodných hodnot. Veškerá rozhodnutí a činnost všech zaměstnanců jsou zaměřeny na generování finančních hodnot pro zákazníky i společnost UR.

Vracíme kontrolu nad automatizací závodů zpět do rukou dělníků.

Přijali jsme závazek stát se globální autoritou v oblasti snadno programovatelných, bezpečných a flexibilních průmyslových robotů.   

Usilujeme o to, aby byli distributoři úspěšní. Rovněž vybíráme a podporujeme distributory, kteří si přejí budovat partnerství založené na oboustranném zisku.   

Usnadňujeme rozvoj a sdílení robotických aplikací.   

Přitahujeme a oceňujeme zaměstnance motivované zvyšováním výkonů, kteří sdílí ideu budování globálně obdivované společnosti.   

Při rozhodování a přizpůsobování se různým trhům a kulturám přemýšlíme globálně.   

V souladu se svým globálním zaměřením proaktivně sdílíme informace s ostatními kolegy, kteří tak mohou profitovat z našich znalostí a zkušeností.

Dodáváme výrobky a podporu, které splňují očekávání našich koncových zákazníků ohledně kvality.

Ur Cta Box News Center
Podívejte se na poslední novinky od společnosti Universal Robots

Číst víc

Ur Cta Box Press Materials
Stáhnout tiskový materiál

Číst víc