O společnosti Universal Robots

Přijali jsme závazek dodávat bezpečné, flexibilní a snadno použitelné roboty podnikům všech velikostí po celém světě. Vyhledejte si zde další informace o společnosti Universal Robots a o tom, čeho chceme dosáhnout.

Firemní odpovědnost

Věříme v poskytování výrobků nejvyšší kvality, vyrobených v nejkvalitnějších podmínkách – pro každého, kdo se podílí na procesu. Naši partneři a partneři našich partnerů dodržují s ohledem na dodávky spolehlivých výrobků stejně přísné standardy.

  • Nevyužíváme dětskou práci – přímo ani nepřímo.
  • Nevyužíváme nucenou práci – přímo ani nepřímo.
  • Nediskriminujeme podle rasy, pohlaví, náboženství, jazyka, politického přesvědčení, chudoby, sexuálních preferencí, věku, zdravotního stavu atd.
  • Máme zdravé pracovní prostředí – fyzicky i mentálně. A zásadně máme zaměstnanecké smlouvy, takže nikoho neokrádáme.
  • Jsme odpovědní k životnímu prostředí.
  • Neakceptujeme a netolerujeme korupci.
Ur Cta Box Press Materials
Stáhnout tiskový materiál

Číst víc

Ur Cta Box Our Beliefs
Čemu věříme

Číst víc

Ur Cta Box News Center
Podívejte se na poslední novinky od společnosti Universal Robots

Číst víc