O společnosti Universal Robots

Přijali jsme závazek dodávat bezpečné, flexibilní a snadno použitelné roboty podnikům všech velikostí po celém světě. Vyhledejte si zde další informace o společnosti Universal Robots a o tom, čeho chceme dosáhnout.

O UR

Jsme přesvědčeni, že kooperativní robotická technologie může být využívána ku prospěchu všech aspektů úkolově pracujících podniků – bez ohledu na jejich velikost.

Naše robotická ramena jsou vyspělé nástroje, které mohou být používány výrobním personálem na všech úrovních jako pomůcka pro zvýšení produktivity, prevenci úrazů a posílení morálky. S robotickým ramenem Universal Robots můžete automatizovat a zefektivnit opakované nebo potenciálně nebezpečné procesy tak, aby bylo možné přidělovat zaměstnancům takové práce, které jim přinesou nové výzvy.

Věříme, že nejnovější kooperativní robotická technologie má být dostupná všem podnikům. Nominální investiční náklady se rychle vracejí, protože naše robotická ramena mají průměrnou dobu návratnosti pouhých šest měsíců.

Naším cílem je učinit ze světa lepší místo – vždy o jednoho robota.

Jsme Universal Robots.

Ur Cta Box Our Beliefs
Čemu věříme

Číst víc

Ur Cta Box Career
Chcete pracovat u Universal Robots?

Číst víc

Ur Cta Box News Center
Podívejte se na poslední novinky od společnosti Universal Robots

Číst víc